Koronavaksinering i Lunner kommune

Covid-19 vaksinering gjennomføres nå på:

Ditt Apotek Roa, Hadelandsvegen 2128, 2740 Roa. Har du spørsmål, ta kontakt med Apoteket på Roa på tlf. 61 32 22 00 eller e-post: roa@dittapotek.no.

Apotek1 Harestua, Furuveien 2, 2743 Harestua. Har du spørsmål, ta kontakt med Apoteket på tlf. 61 31 90 00.


FHI kom 1. juli 2022 med nye anbefalinger for koronavaksinering:

Anbefaling om ny oppfriskningsdose med koronavaksine.
Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler en ny oppfriskningsdose for følgende målgrupper:

  • Personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere.
  • Personer 65-74 år, og personer i aldersgruppen 18-64 med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19.


Bestilling til time elektronisk gjennom Helseboka

Tilhører du målgruppene som nå kan bestille time til 4. dose kan du bestille time til vaksinasjon her:

Bestill time til vaksinering på Roa her.

Bestill time til vaksinering på Harestua her.

Vaksineringen er gratis!


Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.
Gjennomgått omikroninfeksjon ser ut til å gi en lavere grad av immunstimulering sammenlignet med tidligere varianter. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose for nevnte målgrupper gjelder derfor uavhengig av om man nylig har gjennomgått infeksjon. Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny oppfriskningsdose bør være minimum 3 uker, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons.
FHI vil vurdere behov for ny oppfriskningsdose til øvrige deler av befolkningen, altså for de under 65 uten underliggende risikotilstander, på et senere tidspunkt når det foreligger mer informasjon om videre smitteutvikling. Dersom situasjonen tilsier det kan det også bli aktuelt å tilby nye doser i løpet av vinteren til de som mottar en oppfriskingsdose nå i sommer.

Ønsker du mer informasjon om koronavaksinasjon, kan du lese mer om dette her