Koronavaksinering i Lunner kommune

Her finner du status for vaksinering, og annen info du måtte trenge for å vaksinere deg. Dersom du ikke har gjort det, må du registrere deg i vaksinekø.

Nå kan du få koronavaksine i Lillestrøm kommune - her kan du lese hvordan du går frem

Dersom du har fått koronavaksine i en annen kommune og ikke ønsker tilbud fra Lunner, må du takke nei til vaksinen. Logg deg inn og registrer det her.


Status vaksinasjon

​Lunner Kommune vaksinerer innbyggere mot Covid-19. Rekkefølgen på hvem som får vaksine, er beskrevet under avsnittet "Når kan jeg ta koronavaksinen?". Fremdriften i vaksineringen avhenger av hvor mange vaksiner Lunner blir tildelt. Du får en SMS når det er din tur til å få vaksine.

Disse vaksineres nå 
Fra uke 31 vaksineres i hovedsak personer som er i alderen 18-44 år.

Disse får SMS med tilbud om koronavaksine
I løpet av de neste to ukene vil disse prioriterte gruppene få mulighet til å registrere seg for vaksinasjon:

Uke 31 og 32:
- Gruppe 11: 25-39 år 

Alle som ikke har booket time i gruppe 7, 8, 9 har tidligere blitt reinviterte, og tidligere inviterte i gruppe 10 har nå blitt reinviterte.

Aldersinndelingen følger fødselsår. Personer som er født i samme år, tilbys altså vaksinen samtidig. 

Status vaksinering mot covid-19
 
  Total til nå Uke 30 Uke 31

Vaksineringer (doser) per uke

8519 270* ikke fordelt*

Personer vaksinert 1. gang 

5379 61* ikke fordelt*

Personer vaksinert 2. gang

3140 209* ikke fordelt*

 

vaksinebarometer uke 31

* - beregnet ut fra antall hetteglass vi får tildelt. Det er 6 doser i hvert glass. Status oppdateres hver fredag.
 

Vaksinasjonsdager uke 31

Onsdag 4. august og torsdag 5.august  er vaksinasjonsdager denne uka.

Tilbud om vaksine til barn-ungdom i alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom. 

FHI anbefaler nå at barn og ungdom med særlig alvorlig grunnsykdom får tilbud om vaksine. Dette er først og fremst barn og ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også disse sykdommene:  Organtransplantasjon • Immunsvikt (gjelder alvorlig/medfødt immunsvikt, ikke immunsuppresjon per se) • Hematologisk kreftsykdom siste fem år • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. SMA, Duchenne og cerebral parese) • Downs syndrom • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon.

Foreldre med barn eller ungdom i disse gruppene kan sende mail til koronateamet@lunner.kommune.no med informasjon og kontaktinformasjon så får dere hjelp til å booke time for vaksinering.

Ikke vaksinert?

​Tilhører du gruppene 45 år og eldre eller 18-64 år med særlig høy risiko men har ikke fått tilbud om vaksine, eller har ikke hatt mulighet til å booke time når du har fått tilbud, men ønsker vaksine? Ta kontakt på koronatlf så hjelper vi deg å booke time; tlf.nr: 911 10 580, tastevalg 3, mandag, onsdag og fredag mellom kl. 12.00-15.00.

Dose 2

Vaksinering i sommer: når man mottar tilbud om timer til dose 1 og dose 2 må man møte til avtalene disse dagene, vi kan desverre ikke tilpasse dose 2 i forhold til ferieavvikling.

Registrer deg i vaksinekø

Lunner Kommune er i gang med vaksinering av innbyggere mot covid 19. Nå kan alle over 18 år registrere seg i vaksinekø. Vaksinen er gratis og frivillig. Det er kommunen som gjennomfører vaksineringen. Du skal ikke kontakte fastlegen din for å få koronavaksine. Er du usikker på egen i helse i forhold til vaksinering skal du kontakte fastlegen din for vurdering.
 

 • Vi ønsker at du registrerer deg selv om du ikke ønsker vaksine, slik at vi vet at du har fått informasjon.
   
 • Du trenger IKKE registrere deg dersom du allerede har avtale om time, eller er vaksinert.
   
 • Dersom du er hytteeier i Lunner kommune og ikke bor her, men har fått sms, skal du ikke registrere deg.
   
 • Er du over 75 år, har mottatt brev fra oss om vaksine, men ikke gjort avtale om vaksinering enda, vil vi gjerne at du registrerer deg. 
   
 • Bor du i en annen kommune, men er ansatt som helsepersonell med pasientkontakt i Lunner kommune, ønsker vi også at du registrerer deg. 
   
 • Klikk her for å registrere deg i vaksinekø
   
 • Du må ha bank-ID for å registrere deg. Hjelp hverandre gjerne med registrering: du kan få en du står nær til å hjelpe deg, eller du kan selv hjelpe en du står nær. Den som hjelper logger seg inn med egen bank-ID og registrerer den/de som ønsker å registrere seg.
   
 • Trenger du hjelp? Hvis du ikke har et familiemedlem, en venn eller nabo som kan hjelpe deg med registreringen, kan du ta kontakt med oss for å få hjelp. Ring vår koronatelefon 911 10 580 (tastevalg 3) mandag–fredag mellom klokka 12.00 og 15.00. Vi har litt begrenset kapasitet, så prøv å få noen du kjenner til å hjelpe deg.
   
 • I registreringen skal du svare på enkle spørsmål om alder, yrke og helse. 

 • Du får en bekreftelse på SMS om at du er registrert.

 • Alle i vaksinekøen blir satt i prioritert rekkefølge, etter nasjonale anbefalinger (les om prioriteringen i avsnittet "Når kan jeg ta vaksinen.")

 • Etter hvert som vaksinene kommer inn til kommunen, vil du få en SMS med lenke til timebestilling. Det kan ta tid før det er din tur.

 • Når det blir din tur, kan du få time i løpet av noen få dager.

 Takk for at du registerer deg i vaksinekø!

Når kan jeg ta vaksinen?

Fortsatt får vi bare et begrenset antall doser per uke og vi jobber oss gjennom de prioriterte gruppene.

Innbyggere over 18 år skal registrere seg i vaksinekø (se eget avsnitt) dersom de ikke allerede har blitt innkalt.

Vi har sendt ut brev til alle innbyggere over 75 år. Dersom du tilhører denne gruppen men ikke har blitt oppringt ber vi om at du registrerer deg. 

 

Rekkefølgen for vaksinasjonen er bestemt av regjeringen og er som følger:

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder 85 år eller eldre og prioritert helsepersonell med pasientkontakt
 3. Alder 75 til 84 år, helsepersonell
 4. Alder 65 til 74 år, personer 18-64 år med særlig høy risiko, helsepersonell
 5. Alder 55–64 år med underliggende sykdommer/tilstander
 6. Alder 45–54 år med underliggende sykdommer/tilstander
 7. Alder 18–44 år med underliggende sykdommer/tilstander
 8. Alder 55–64 år
 9. Alder 45–54 år
 10. Alder 18–24 år og 40–44 år
 11. Alder 25–39 år

Se under avsnitt "Status i Lunner" hvor langt vi har kommet.

Denne prioriteringen kan bli endret på kort varsel. 

 

Når får jeg en innkalling?

Vi får beskjed ca. 1 ½ uke i forveien om hvor mange vaksiner vi mottar. Når vi får vite hvor mange doser vi får og når de ankommer, innkaller vi til vaksinering. Vi har ennå ikke mottatt nok vaksiner (eller varsel om kommende vaksiner) til at vi kan planlegge for alle.

Koronasertifikat

Hvor kan jeg finne koronasertifikat?

Koronasertifikatet ditt finner du på HelseNorge.no – her er steg for steg til hvordan du finner passet ditt:

 1. Gå til denne linken - https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/
 2. Trykk på «logg inn for å se ditt koronasertifikat»
 3. Logg inn med elektronisk ID
 4. Trykk «Vis kontrollside»

Her kan du lese mer om koronasertifikat - https://www.fhi.no/om/koronasertifikat/
 

Jeg har ikke Bank ID – hvordan kan jeg få mitt koronasertifikat?

For ikke-digitale brukere så kan man få koronasertifikat tilsendt i posten ved å ringe informasjonstelefonen for korona:

Ring 815 55 015 og ha fødselsnummer eller d-nummer klart. Telefonen er åpen mandag til fredag 08.00 – 15.30.

Her kan du lese mer - https://www.fhi.no/nyheter/2021/koronasertifikat-for-ikke-digitale-brukere-er-klar-pa-torsdag/

 

Hva gir et gyldig koronasertifikat?

Negativ test, gjennomgått koronasykdom siste 6 måneder og vaksiner kan gi et gyldig koronasertifikat.

Her kan du lese mer om dette - Regler som bestemmer om du får grønn eller rød kontrollside i det norske koronasertifikatet - FHI

 

Vaksinering i sommer

Her har vi samlet sammen spørsmål som mange lurer på i forhold til koronavaksinering i sommermånedene.
 

Får Lunner kommune flere vaksiner i sommer?

Det har blitt forespeilet at det i sommermånedene skulle komme flere vaksinedoser, men hittil er det ikke bekreftet at det kommer flere vaksiner. Hvor mange vaksiner vi får vet vi med sikkerhet 1 ½ uke i forkant av vaksinering, og da sender vi ut innkallelse.

I Lunner er vi klare til å skalere opp og har vaksineringer i 4 dager i uka om man får nok vaksiner.

 
Hva skjer om jeg får innkallelse til vaksinering når jeg er bortreist?

Når du får innkallelse, kan du velge mellom vaksinetimer til de to påfølgende ukene. Om ingen av disse tidene passer for vaksinering og du ikke bestiller time vil andre få muligheten til å bestille time. Konsekvensen av å ikke bestille vaksinetime er forsinket vaksinasjon og at personer etter deg i køen kan få vaksine før deg. 

 
Hva skjer om jeg får innkallelse, men ikke bestiller time?

Innkallelsen er gyldig en stund etter at du har mottatt den så du kan bestille time på et senere tidspunkt dersom det er ledige timer. Du mister ikke muligheten til å få koronavaksine, men om du ikke bestiller time så er en konsekvens at andre etter deg i vaksinekøen får vaksinen før deg. 
 

Jeg har fått dose 1, og skal ha dose 2 i sommer - kan jeg flytte på timen?

Dessverre så er det ikke mulig å flytte på dose 2-timen. Det må være et visst antall uker mellom dose 1 og dose 2, derfor får man satt opp begge timer samtidig. 
 

Kan jeg stå på en venteliste hvis man har doser til overs?

I Lunner følger man prioriteringslisten for vaksinering som FHI har satt. Man kan oppleve å få tilbud om vaksinetime på kort varsel, ikke fordi man står på en venteliste, men fordi man da er den neste i køen. 

 
Kan dere åpne opp for timebestilling over en lengre periode, for eksempel at man kan velge vaksinetime i hele juli?

Vi gjør en løpende vurdering av dette, foreløpig har det ikke vært mulig på grunn av usikkerhet omkring antall doser. Dersom vi har sikre tall, så vil vi åpne opp for å velge vaksinetime over flere uker. 
 

Jeg har ikke registrert meg i vaksinekø, men ønsker vaksine. Hvordan går jeg frem?

Klikk på denne linken for å registrere deg i vaksinekø 

 
Hvor mange doser har Lunner fått den siste tiden?

Uke 22 – 510 doser
Uke 23 – 462 doser
Uke 24 – 516 doser
Uke 25 – 606 doser
Uke 26 – 690 doser
Uke 27 – 408 doser 

Jeg ønsker ikke å ta vaksine - må jeg likevel registrere meg?

All vaksinering i Norge er frivillig, og noen vil ønske å avstå fra å bli vaksinert. Selv om vi anbefaler at alle vaksinerer seg, har vi respekt for at noen ikke ønsker dette. Det kan være både medisinske og personlige årsaker til at noen ikke ønsker å vaksinere seg. 

Likevel ber vi om at alle registrerer seg. Det gjør vi fordi vi ønsker å ha oversikt over hvem som har fått informasjon om vaksinering. Informasjonen vi samler inn i registreringen, vil ikke bli benyttet til noe annet formål enn å bedre sikre at vi har nådd ut til alle med våre meldinger om vaksine.

Jeg har fått koronavaksinen i en annen kommune - hva gjør jeg?

Har du fått koronavaksinen i en annen kommune, må du takke nei til vaksinetilbud fra Lunner kommune.
Logg deg inn her og takk "nei" til vaksine. Der vil du kunne registrere årsaken til hvorfor du ikke ønsker vaksine, for eksempel fordi du har fått den et annet sted.
Da vil vi få bedre oversikt over hvem som ønsker vaksine i Lunner kommune.

Du vil motta sms med link til timebestilling dersom du ikke har takket nei til vaksine. En slik invitasjon kan du oppleve å få flere ganger, nettopp fordi vi ønsker å sikre oss at alle som vil ha vaksine får det.

Jeg får sms med invitasjon til timebestilling, men skal ikke ha vaksine - hva gjør jeg?

Du vil motta sms med link til timebestilling dersom du ikke har takket nei til vaksine. En slik invitasjon kan du oppleve å få flere ganger, nettopp fordi vi ønsker å sikre oss at alle som vil ha vaksine får det.

Logg deg inn her og takk "nei" til vaksine. Der vil du kunne registrere årsaken til hvorfor du ikke ønsker vaksine, for eksempel fordi du har fått den et annet sted.
Da vil vi få bedre oversikt over hvem som ønsker vaksine i Lunner kommune.

Hvor kan jeg ta vaksinen?

 • De som er på sykehjem, vil få satt vaksinen der de bor.
 • Vaksinering vil ellers foregå i Sagparken, Vannebos veg 203, på Harestua.

 


Trenger du hjelp til å komme til vaksinasjonsstedet?

I utgangspunkt må du selv sørge for transport til vaksinering. Kanskje en pårørende, venn eller en nabo kan kjøre deg hvis du ikke kan kjøre selv?

I vårt første brev til de over 85 år skrev vi litt om mulighetene for hjemmevaksinering. Her må vi presisere at dette gjelder ytterst få personer, for eksempel personer som er sengeliggende på grunn av sykdom. I disse tilfeller vil vi samarbeide med hjemmetjenesten rundt vaksinering.

Igjen er hensikten med dette at vi skal kunne bruke ALLE doser av vaksinen, og redusere risiko for at vaksinene blir ødelagt under transport.

 

 

Prioritering av ansatte i skoler og barnehager

Hvordan er det med prioritering av ansatte i skoler og barnehage i Lunner kommune?

I Lunner blir inntil 10% av vaksinedosene prioritert til ansatte som jobber i skoler og barnehager. Nærmere informasjon får du av lederen ved skolen eller barnehagen du jobber i.
 

Jeg jobber i en skole i en annen kommune, men bor i Lunner – hvordan kan jeg registrere meg for å bli prioritert i vaksinekøen?

Prioriteringen av ansatte i skole og barnehage skjer i kommunen hvor du har arbeidssted. Jobber du utenfor Lunner kommune så må du ta kontakt med kommunen du jobber for å bli registrert.
 

Når starer dere med å prioritere ansatte i barnehager og skoler?

Dette starter vi med i uke 27.

Hvordan får jeg innkalling til vaksinering?

Lunner kommune har sendt SMS til alle innbyggere over 18 år med beskjed om å registrere seg i vaksinekø. Du kan både registrere deg selv og på vegne av andre. Har du tidligere blitt innkalt til vaksinering, trenger du ikke å registrere seg. Vi ber om at du registrerer deg, selv om du ikke ønsker vaksine. 

Når du har registrert deg i vaksinekø, skjer følgende:

1. Ut fra informasjonen vi har om deg, vil vi plassere deg i vaksinekø basert på kriterier for prioritering. Se prioriteringslisten under avsnittet "Når kan jeg ta vaksinen?".

2. Når det blir din tur, vil du få SMS med invitasjon til å bestille time for vaksinering.  

Når er jeg beskyttet mot smitte?

Ikke umiddelbar beskyttelse

Vaksinen beskytter ikke mot smitte med en gang. Kroppen bruker noen dager på å utvikle antistoffene som beskytter deg - slik er det ved alle vaksiner. Vaksinen er også bare delvis effektiv etter første dose. Det er først etter andre dose den oppnår sin fulle effekt. Også da tar det noen dager før kroppen har utviklet et effektivt forsvar. Det vil altså ta om lag 2 måneder fra du får første dose til du er beskyttet med full effekt. Det betyr at du fortsatt må være nøye med smittevern i hele denne perioden. 

Information about the vaccine in english

Enrol in the Covid-19 vaccination programme

The following information is of great importance to both you and your family. Please read the information below thoroughly. If you need help understanding the guidelines below, kindly seek assistance from your trusted ones, or call Lunner municipality’s corona telephone at 911 10 580 (klikk på nr. 3) . Operating hours are daily between 12:00 – 15:00 Monday - Friday. Students at the Voksenopplæring (Adult education senter) and refugees in the introduction program can also contact our offices directly for help. 

Corona vaccine / COVID-19

The Municipality of Lunner will provide the corona vaccine for people living in Lunner. The vaccine is free. It is not possible to pay to receive the vaccine earlier. Some actors may try to sell counterfeit vaccines. All use of approved coronavirus vaccines in Norway will be organised by municipalities and health trusts. 
All residents are strongly advised to register themselves and their family members for the vaccine. The vaccine reduces the chances of you falling ill, and protects both you, your family and your social environment. 

Information about the vaccine in other languages is available here. 

How to get vaccinated

Everyone above 18 years who want to enrol themselves in the vaccination programme can do so by registering online here

Use your Bank-ID to register. If you do not have a Bank-ID, you kan ask someone you trust to register you, call the corona telephone for assistance or call the Voksenopplæringa/Flyktningtjeneste for assistance. 
After registering, you can choose your preferred language to proceed with. Do so by using the Globe icon on the right at the top corner on the first website page. When you register, you will be asked a number of questions about your work, health condition and medications. 
A while after you have registered, you will get an opportunity to book a vaccination appointment date and time.

NOTE! If you are on medications or in a poor health condition, it may be advisable not to take the corona vaccine. Questions regarding your health condition, medication or certain medical effects to your immune system should be addressed directly to your doctor.  

NOTE! Remember to have an identification card or passport with you. 
Klikk here to register for vaccination

Prioritizing of vaccination 

At this time, we know that we will receive shipments of vaccine weekly, but we only are told 1 week ahead of time how many we will receive. It is therefore difficult to say how long it will take to vaccinate all residents, and how long it will take to vaccinate the different prioritized groups.  As of March 8, 2021 we are vaccinating residents 75 – 85 years old and health care workers.

Current order of priority as recommended by the Norwegian institute of public health:  

 • Residents in nursing homes (Status i Lunner: vaccinated)
 • Age 85 years (Status in Lunner: vaccinated) and above and selected groups of healthcare personnel (Status in Lunner: underway)
 • Age 75-84 years (Status in Lunner: underway)
 • Age 65-74 years 
 • AND people between 18 and 64 years with these diseases/ conditions at high risk of a severe disease course  
 • Age 55-64 years with underlying diseases/conditions  
 • Age 45-54 years with underlying diseases/conditions  
 • Age 18-44 years with underlying diseases/conditions  
 • Age 55-64 years 
 • Age 45-54 years  

However, the situation may change, and the Norwegian Institute of Public Health recommends that prioritisation is assessed on an ongoing basis. 

Can I be vaccinated if I am not a permanent resident or citizen? 

Yes. People who belong to prioritized groups and are resident or staying temporarily in Norway can have the vaccine as part of the immunisation programme.  

About vaccination in Lunner 

You must have an appointment to be vaccinated. We do not have drop-in vaccination.  Vaccination is given at Lunner helse- og omsorgssenter, our residential nursing home in Harestua.   

When you come to the nursing home, you will be asked some questions about your health before the vaccine is given. You cannot be vaccinated if you are sick on the day of your appointment. If you are sick, you should stay at home.

You will be given the vaccine by a registered nurse, and the vaccine will be reported inn our electronic patient journal system. After you are vaccinated, you must wait 20 minutes to see that you do not have any adverse reactions. This is normal procedure for all vaccination.  

You will receive a new appointment for the next dose of vaccine. The vaccine is not fully effective until 1-2 weeks after the second dose.  

You should disinfect your hands on the way in and on the way out. Please use a mask.  

It is very important that you meet up if you have received an appointment. We are currently administering mRNA vaccines which must be used within 1 hour of defrosting. Unused vaccines will be thrown away. If you are sick or cannot make it, please call the town at 61 32 40 00 as early as possible.  

Booking of appointments 

Residents who have registered for vaccination will first be prioritized based on age and health condition. When we are ready to vaccinate your priority group, you will recieve a message on your telephone with information about booking av an appointment.

If you haven’t registered, do so here: Klikk here to register for vaccination

For more information about the vaccines 

The Norwegian Institute of Public Health has good resources on the vaccine in English: 
Prioritization

Quick guide

Development and approval 

Hvorfor skal jeg ta koronavaksinen?

Vaksinen får kroppen til å lage antistoffer som gjør at du har mye mindre risiko for å bli smittet av korona. Ved å ta vaksinen beskytter du de rundt deg, og de som ikke kan ta vaksinen, mot å få korona. Det er først når mange nok personer har tatt vaksinen at koronapandemien kan sies å være over.

Vaksine er frivillig

Det er frivillig om du vil la deg vaksinere. Vi oppfordrer likevel alle som kan vaksinere seg til å gjøre det, fordi det beskytter sårbare personer som av ulike grunner ikke kan det. Selv om du personlig ikke frykter sykdommen eller er i en sårbar gruppe, kan du spre smitten til noen som er det dersom du blir smittet og ikke er vaksinert. Derfor er din vaksinasjon viktig for at vi skal oppnå det vi kaller flokkimmunitet.

Hvilken vaksine bruker Lunner kommune?

I Lunner har vi foreløpig kun brukt vaksinen fra Pfizer Biontechv til innbyggere. Vaksinen trenger to doser for full effekt. Dosene skal settes med tre ukers mellomrom.  

Du kan lese mer om denne vaksinen her: Informasjonsark om koronavaksinen fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty) på ulike språk.

 

Hvordan kan jeg vite at vaksinen er trygg?

De ulike koronavaksinene gjennomgår et omfattende testopplegg før de blir godkjent. Flere titusen personer deltar i testingen. Selv om vaksinene har kommet raskere ut i markedet enn det som er vanlig, er det de samme reglene for godkjenning som gjelder.


Mer informasjon om koronavaksine:

Mer informasjon om koronavaksine:
Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp

Hvordan godkjennes koronavaksiner?

Hvilke bivirkninger har vaksinen?

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Typiske bivirkninger er smerter på injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Eventuelle bivirkninger oppstår 1-3 dager etter vaksinasjon og er kortvarige.

Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.

Hvorfor blir eldre og syke prioritert?

Eldre personer og personer med underliggende sykdommer har størst risiko for å bli alvorlig syke eller dø på grunn av korona. At beboere på sykehjem får vaksinen først vil være avgjørende for å holde dødstallene så lave som mulig.

Hvordan skjer selve vaksinasjonen?

Vaksinen vil bli satt i trygge omgivelser slik at du ikke risikerer smitte. Vaksinen settes gjennom et lite sprøytestikk i overarmen. Deretter må du vente i minimum 20 minutter slik at de som har satt vaksinen ser at du ikke får umiddelbare bivirkninger. Du blir passet på i trygge omgivelser av personell med helsefaglig kompetanse. 

Husk at du må ta vaksinen to ganger. Du vil få dato til andre gangs vaksinasjon samtidig som du får den første dosen. 

Husk også at du ikke er fullt beskyttet mot smitte før 1-2 uker etter andre dose, og må praktisere godt smittevern også i hele denne perioden!  

Hva koster vaksinen?

Koronavaksinen er gratis for alle.

Personvern og vaksineregistrering/-bestilling

Hvorfor behandler vi personopplysninger om deg?

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og det er kommunene som har ansvaret for å tilby koronavaksinasjon til personer i anbefalte grupper som oppholder seg i kommunen. Kommunens ansvar for dette framgår Smittevernloven § 3–8.
 
For å kunne tilby vaksinen i tråd med Folkehelseinstituttet anbefalinger må vi samle inn og registrere personopplysninger om din helse.


Hvilke opplysninger samler vi inn?

Vi ber deg oppgi følgende informasjon:

 • Kontaktinformasjon
 • Om du ønsker vaksine eller ikke.
 • Behov for transport
 • Navnet på din fastlege
 • Om du er helsepersonell eller har annen kritisk samfunnsfunksjon
 • Opplysninger om tidligere og nåværende helsetilstand
 • Eventuelle tidligere allergireaksjon ved vaksine

 
For å sikre kvalitet i innsamlingen benyttes et standardisert spørreskjema. Du vil få de samme spørsmålene enten du velger å bruke det av selvregistreringsløsningen via kommunens hjemmeside eller tar kontakt med oss via telefon. Svarene på spørsmålene skal bidra til at du blir riktig plassert i vaksinekøen.
 
Du vil motta en SMS ved fullført registrering. Når det nærmer seg din tur til å motta vaksine vil du motta en ny SMS der du blir bedt om å bestille time for vaksinering.


Hvem deles opplysningene med?

Opplysningene du oppgir når du registrerer deg er taushetsbelagt informasjon. Det er bare helsepersonell som har ansvar for å foreta prioriteringer og utføre vaksinering som vil ha tilgang til disse opplysningene internt.
 
Opplysningene vil bli lagret i kommunens digitale system for vaksinasjoner; Helseboka. Helseboka har tilgang til noen opplysninger, men kan ikke bruke disse til annet det som er skriftlig avtalt med kommunen gjennom en databehandleravtale.
 
Etter at du har fått vaksine er vi forpliktet til å melde dette til Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK). Meldeplikten framgår av SYSVAK- registerforskriften §§ 1–7 og 2–1. Når vaksinen er registrert i SYSVAK, vil din fastlege kunne søke opp din vaksinestatus.
 
Du se hvilke vaksinasjonsopplysninger som er registrert om deg selv og dine barn under 16 år i din kjernejournal: https://www.helsenorge.no/kjernejournal/


Lagringstid

Vaksinering er å anse som helsehjelp. Opplysningene vil bli journalført og lagret i tråd med pasientjournalforskriften.


Hvilke rettigheter har du? 

Her kan du lese om rettighetene dine i Lunner kommunes personvernerklæring.

Skal barn ta koronavaksine?

Vi anbefaler ikke at barn under 18 år vaksineres i første omgang, blant annet fordi vaksinene som er i ferd med å bli godkjent ikke er testet på barn. Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Når vi har mer kunnskap om vaksinene kan det bli aktuelt med individuell vurdering for barn med en alvorlig underliggende sykdom.

Brev til innbyggere mellom 75 og 85 år

Dette brevet går til deg som er mellom 75 og 85 år bosatt i Lunner kommune

Hvorfor får jeg dette brevet?

Du er prioritert for den neste runden med vaksinasjon mot koronavirus, etter at vi har gjennomført vaksinering av de over 85. For at vi skal kunne gjøre denne viktige jobben effektivt, må vi komme i kontakt med deg. Vi vil gjøre avtale med deg om vaksinering, og sikre at både du og vi har all nødvendig informasjon. Les brevet nøye, og ta kontakt om noe er uklart. 

Vi får tildelt få doser nå i begynnelsen av vaksineprogrammet, og prioriterer mottakere etter fastlagte kriterier. Vaksinen er spesiell på den måten at den har svært begrenset holdbarhet. Ubrukte doser må kastes etter kort tid. For at vi skal kunne gi vaksine til flest mulig, er det viktig at vi planlegger godt, og at alle møter til innkallinger som blir satt opp. 

Vaksineringen er frivillig. Det er gratis å vaksinere seg. 

Vi tar kontakt på telefon for å avtale tid for vaksinering. 

Vi må ha ditt telefonnummer

- dersom du ikke er registrert med telefonnummer i Altinn. Vi ønsker derfor at du (eller en av dine pårørende) så snart som mulig ringer servicetorget i Lunner kommune på tlf. 61 32 40 00 for å oppgi hvilket telefonnummer vi kan nå deg på. 

Eller
- sjekk om ditt telefonnummer er riktig
Du er registrert med et telefonnummer i Altinn. Vi ber om at du logger deg inn i Altinn og sjekker at nummeret som er registrert er riktig. Hvis du ønsker at vi ringer deg på et annet nummer enn det som er registrert, ring servicetorget i Lunner kommune på tlf. 61 32 40 00 for å gi beskjed om det. 

Hvordan foregår vaksineringen?

 1. Du blir innkalt til vaksinasjon til et bestemt tidspunkt. Innkallingen kan skje på kort varsel, da vi får kort varsel på forsendelse av vaksiner. 
 2. Du må fremlegge ID (bankkort, pass, førerkort).
 3. Vaksinasjonen foretas av helsepersonell i smittevernutstyr.
 4. Etter vaksinering må du vente i 20 minutter før du forlater lokalet. Dette er for å sikre hjelp dersom du skulle få reaksjoner på vaksinen (dette gjelder all vaksinering).
 5. Du vil få innkalling til vaksine dose 2. Dose 2 settes ca. 3 uker etter dose 1.

Det er viktig at du desinfiserer hender ved ankomst, og når du forlater lokalet. Vi setter også stor pris på, om du benytter munnbind i vaksinasjonslokalene.

Du er ikke fullt beskyttet mot smitte før 1-2 uker etter at du har fått andre dose. Du må fortsette å overholde gode smittevernstrutiner frem til dette.

Sted for vaksinasjon

Vaksinering vil foregå på Lunner helse- og omsorgssenter på Harestua.

Trenger du hjelp til å komme til vaksinasjonsstedet?

Hvis du har problemer med å komme deg til vaksinasjonsstedet, kan du oppgi det når vi kontakter deg. 

Viktig å møte opp til oppsatt tid!

Det er viktig at du møter opp presis til tiden du får tildelt. På grunn av smittevernhensyn kan du ikke møte opp tidligere enn det angitte tidspunkt. 

Gi beskjed hvis du blir syk vaksinasjonsdagen eller ikke kan møte

Det vil ikke være mulighet til å bytte timer. Hvis du ikke kan møte til oppsatt tid, vil du bli satt opp til ny innkalling senere. Hvis du er syk vaksinasjonsdagen, eller av annen viktig grunn ikke kan møte, må du ringe Servicetorget på 61 32 40 00 og gi beskjed. 

Har du spørsmål eller ønsker du ikke vaksine?

Dersom du er usikker på om du skal vaksinere deg, i forhold til sykdom, medisiner du står på, eller en generell skepsis, så kan du drøfte dette med din fastlege, eller få veiledning på kommunens koronatelefon. Vi ønsker beskjed til kommunens koronatelefon hvis du velger å takke nei til vaksinering. Kommunens koronatelefon er betjent mellom 12 og 15 (hverdager) på tlf. 911 10 580, tastevalg 3.

Med vennlig hilsen,
Lunner kommune