corona_250x141

Siden oppdateres løpende - sist oppdatert 20.05.2020 klokken 14.00

Koronavirus - fakta, råd og tiltak

Mistenker du at du er smittet av koronaviruset?

Da skal du ringe fastlege eller legevakt (116 117) - IKKE MØT OPP UTEN AVTALE. 

Do you suspect you are infected with the Corona virus? Please contact BY PHONE your primary physician or emergency room (116 117).

Har du spørsmål om koronavirus, send e-post til koronateamet@lunner.kommune.no.

Send e-post hvis du

 • har spørsmål om koronavirus du ikke finner svar på her på våre nettsider eller fhi.no
 • er i ti dagers karantene etter reise i utlandet, slik at vi kan registrere dette

Vi oppfordrer til å søke informasjon på egenhånd her på denne siden, eller på andre sider vi lenker til. 


Status i Lunner kommune per 20.05.2020 klokken 16.00

Beredskapsledelsen har sist vært samlet mandag 20.05.2020 klokken 09.00.

 • Nye nasjonale retningslinjer gjelder for gjenåpning av skoler og barnehager. Barnehager åpnet 20. april, med oppdaterte rutiner for å sikre godt smittevern. Skole for 1. - 4. klasse samt SFO ble åpnet igjen fra 27. april. Øvrig grunnskole åpnes i løpet av uke 20 med lokale tilpasninger. Kontakt skolen for detaljer, dersom du ikke er informert. 
   
 • Det er fortsatt streng adgangskontroll ved Lunner omsorgssenter. Det jobbes med løsninger for besøk som overholder det strenge smittevernhensynet ved omsorgssenteret. Se eget avsnitt.
   
 • Alle dagtilbud er stengt. 
   
 • Kommunale anlegg som samler flere mennesker på et begrenset område, og med stor mulighet for nærkontakt, er fra og med 24. mars stengt. Dette omfatter kunstgressbanene på Frøystad, Grua og Harestua, aktivitetsparken på Harestua, og alle ballbinger. Stengingen gjelder inntil videre. Anleggene er fra 20. april kun åpnet for organisert aktivitet i regi av lag eller foreninger, under klare retningslinjer. Retningslinjene finner du her. Ta kontakt med ditt lokale idrettslag for mer informasjon. 


Status antall

Det ble i helgen oppdaget ett nytt tilfelle av covid-19 smitte i Lunner. 

Det er totalt påvist 13 tilfeller av Covid-19 i Lunner kommune. 12 av disse er nå friskmeldt.

Testet - 253

 

NB! Det er et strengt nasjonalt testregime, der bare personer som oppfyller noen spesifikke vilkår blir testet. Disse vilkårene utvides nå samtidig som testkapasiteten øker, og det betyr at flere kan testes. Spesifikt gjelder det nå at alle med symptomer kan testes. Likevel betyr det at tallene ikke nødvendigvis representerer et riktig bilde av hvor mange som virkelig er smittet. Opptre derfor alltid som om du og alle andre er smittebærere, og følg råd og retningslinjer. 

Kriteriene for testing er etterhvert svært restriktive. De fleste vil derfor ikke bli testet, selv om de utvikler symptomer på covid-19-infeksjon. For likevel å forsøke å skaffe en viss oversikt, har Folkehelseinstituttet utviklet et skjema du kan fylle ut, dersom du opplever å ha symptomer på covid-19. Vi ønsker at alle som opplever symptomer som stemmer overens med en covid19-infeksjon, registrerer seg i dette nasjonale rapporteringsverktøyet(krever innlogging med bank-ID eller likndende.) Du kan lese mer om registreringen her. Hva er symptomene på covid-19? Se denne oversiktlige infosiden nrk.no har laget!(Scroll litt ned for symptomene.)

Har du spørsmål om koronavirus? Send e-post til koronateamet

Fra og med torsdag 14. mai stenges koronatelefonen for Lunner og Gran kommuner. Du finner mye informasjon på våre, og nasjonale myndigheters nettsider. Har du spørsmål du ikke finner svar på, send en e-post til koronateamet@lunner.kommune.no.

Her finner du informasjon om koronasituasjonen

For mer informasjon om situasjonen i Lunner kommune se denne siden.
 

Informasjon fra nasjonale myndigheter:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/
https://helsenorge.no/koronavirus


Koronateamet svarer på e-post

Lunner og Gran kommuner fortsetter å ha et felles smittevernteam, koronateamet, i tiden framover. Teamet består av helsepersonell fra begge kommuner. 

Fra og med 14. mai vil medarbeiderne i teamet igjen kunne bruke det meste av arbeidstiden til normale arbeidsoppgaver. Teamet vil fortsatt ta imot og svare på e-post som sendes til koronateamet@lunner.kommune.no. De vil også ha faste møter, mandager og torsdager, for å diskutere problemstillinger knyttet til korona-situasjonen. 

Send e-post hvis du

har spørsmål om koronavirus du ikke finner svar på her på våre nettsider, eller på andre myndigheters nettsider
er i ti dagers karantene etter reise i utlandet, slik at vi kan registrere dette

Lurer du på om du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. 

Blir du akutt syk, ring 113.

Har du som er barn, ung eller foresatt behov for noen å snakke med?

Til deg som er barn, ung eller foresatt

Har du behov for noen å snakke med, spørre eller få råd og veiledning av i en vanskelig tid?

Fra mandag 23. mars kan du ta kontakt på tlf. 404 71 311. Telefontiden er mellom kl. 09.00 - 11.30 og 13.00 - 15.00.

Da treffer du familieterapeut / foreldreveileder Anne Elisabeth Hennie som vil svare deg så godt hun kan på det du lurer på.

Se også informasjon fra Helsestasjonen om familielivet i koronatider.

 

Barnevernet har åpen vakttelefon med lav terskel for å ta kontakt. De kan kontaktes på «Alarmtelefonen for barn og unge» med telefonnummer 116 111 eller direkte på 61 18 95 44.  Alarmtelefonen for barn og unge har nå også tilbud om chat på 116111.no.

UngHadeland oppfordrer også barn og ungdom til å ta kontakt dersom de føler behov for å snakke men noen. De kan nåes på 993 35 464 eller 917 82 503 - det er også mulig å ta kontakt med UngHadeland på sosiale medier.

Hjelp til med å forebygge smitte: Begrens fortsatt sosial omgang utenom husstanden

Vær en superhelt - du kan stoppe smitten!

De to viktigste, og eneste, våpnene vi har i kampen mot koronaepidemien, er sosial distansering og god hygiene. Til gjengjeld er dette våpen vi alle kan bruke, og de funker! 

Fra den 7. mai vil det bli noe utvidet mulighet til å samle flere mennesker. Inntil 50 mennesker kan samles dersom det på en offentlig plass, det er en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er til stede, og det er tilrettelagt mulighet for å holde minst en meter avstand til enhver tid. Kor og korps har egne retningslinjer.

Det vil fortsatt være restriksjoner på aktiviteter og type samlinger. Oppdaterte instruksjoner ventes 7. mai. 

Likevel er det viktig å minne om at vi fortsatt må utvise smittevernhensyn for å hindre en oppblomstring av covid-19 igjen. Fortsett derfor i størst mulig grad å overholde de følgende retningslingene!

Her følger noen enkle og konkrete retningslinjer for hvordan du kan være med på å begrense spredningen av koronaviruset:

 • Unngå sosial omgang med folk utenom husstanden - dette gjelder også barn og ungdom.
 • Alle i husstanden oppfordres til å holde seg hjemme.
 • De som må på jobb, går på jobb, men holder så god avstand som mulig til andre. Husk håndhygiene.
 • Gå gjerne turer i frisk luft, men hold god avstand til andre.
 • Unngå ærender som ikke er helt nødvendige og hold dere i egen kommune.
 • Alle bør sørge for å vaske hendene grundig med såpe minst fem ganger hver dag. Hvis ikke vann og såpe er tilgjengelig, bruk antibac.
 • Vask hender når du ankommer arbeidsplass. Vask hender når du kommer hjem.
 • Hold hendene unna munn/ansikt.
 • Bruk papirlommetørkle, kast etter bruk.
 • Vi håndhilser og klemmer ikke, hils uten kroppskontakt.

 

 • Avlys sosiale sammenkomster (russearrangement, bursdager, kaffebesøk, familietreff).
 • Handle i nærbutikken, og slik at kun en person handler per husstand, færrest mulig ganger i uka. Hold god avstand (minst én meter) til andre, og vær alltid nøye med håndhygiene.
 • Unngå å gå i butikken om du har symptomer på luftveisinfeksjon.
 • Eldre og sårbare grupper anbefales å holde seg hjemme.
 • Be naboen om hjelp og hjelp naboen – men vær obs på smitte!
 • Respekter stenging av og forbud mot ulike arrangement og tilbud.

 

 • Overhold karanteneregler.
 • Bruk hjemmekontor, digitale møter og lignende så mye som overhodet mulig.
 • Unngå kollektivtransport som ikke er helt nødvendig.
 • Ta med matpakke hjemmefra, spis alene eller i mindre grupper.
 • Forsamlinger med mer enn ti personer må unngås.

 

 • Unngå utenlandsreiser. 
 • Fra 14. mars frarådes nordmenn å reise til alle land utenfor Norge. Dette kan få betydning for å få dekket bestilte reiser på reiseforsikring.
 • Nordmenn som er i utlandet må få komme hjem. De bes ta kontakt med sine reise- og flyselskaper. De som bor fast i utlandet må forholde seg til det aktuelle landets myndigheter.
 • Unngå unødvendige reiser til områder med flere smittede.
 • Unngå unødvendige flyreiser innenlands.
 • Munnbind er IKKE relevant for andre enn de som er syke og for helsepersonell som skal håndtere dem.

Råd om smittevern fra Helsedirektoratet

Det er opp til oss - på forhånd takk for hjelpen! 

Karantene og isolasjon - hvem, hva og hvordan

Hjemmekarantene

Karantenebestemmelsene er fortsatt høyst gyldige. Det jobbes svært aktivt med smittesporing når vi får nye tilfeller. Dette er ressurskrevende, og kan føre til at mange blir satt i karantene. Hjemmekarantene varer i 10 dager. Hjemmekarantene er aktuelt for de som ikke har symptomer på covid-19, men har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle eller har vært i land utenfor Norden siste 10 dager. Du skal være i karantene også etter at du er testet og eventuelt funnet negativ. 

Det er viktig at du er årvåken på utvikling av symptomer som hoste, halsbetennelse, kortpustethet eller feber. Dersom du har nærkontakt til en person med påvist covid-19 og får symptomer, skal du ringe lege.

Dette gjelder for de med hjemmekarantene:

 • Skal ikke gå på skole eller jobb.
 • Personer som bor sammen kan omgås normalt.
 • Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Skal ikke ta offentlig transport.
 • Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek, men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.
 • Kan gå tur ute, men hold minst 1, og helst 2 meters avstand til andre.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, bør du isolere deg så snart som mulig.

Til husstander der én er satt i karantene som følge av reise eller kontakt med påvist smittet person: 

Friske medlemmer i en husstand der en eller flere er i karantene, er ikke selv i karantene. Alle medlemmer i husstanden til den som er i karantene, oppfordres likevel til, så langt det lar seg gjøre, å følge samme strenge råd som den som er i karantene. Det betyr at du kan gå på jobb og utføre nødvendige ærend som å handle mat, men bør være spesielt påpasselig med å følge råd for smittevern: Begrens omgang med andre så langt det lar seg gjøre, hold avstand til andre og sørg for god håndhygiene.

Ved sykdom, se hjemmeisolering i avsnittet nedenfor.


Dette gjelder for personer i hjemmeisolering:  

 • Skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde seg i egen hage eller på egen balkong.
 • Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærend.
 • Hold helst 2 meters avstand til de du bor sammen med når det er mulig. 
 • Hvis mulig, ha eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle. 
 • Avtal med legen din hvordan du skal følge med på egen helsetilstand. 
 • Ring helsevesenet hvis du har behov for legehjelp fordi sykdommen din forverres (for eksempel ved pustevansker) eller av andre årsaker. Fortell at du har covid-19 når du ringer. Da kan de iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Du bør ikke benytte offentlig transport. 
 • Hjemmet bør rengjøres hyppig. Rengjør overflater, slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader.
 • De du bor sammen med skal være i karantene, se avsnitt over. 
 • De du bor sammen med må være nøye med håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann. Husk særlig å vaske eller desinfisere hendene når du forlater rommet hvor den som er hjemmeisolert oppholder seg og etter kontakt med den som er hjemmeisolert eller utstyr vedkommende har brukt og før du skal ut av huset.
 • Isoleringen varer til 3 døgn etter at du er helt frisk og minst 8 dager etter at du ble syk.

 

Les mer om avstand, karantene og isolering på Folkehelseinstituttets sider. 

Hjelp i en koronahverdag?

Handlehjelp

Dersom du er plassert i karantene eller isolasjon, og ikke har noen som kan hjelpe deg med å handle det du trenger, har Frivillighetssentralen etablert en handlehjelp. 

Du finner mer informasjon om denne her.

 

Lunner frivilligsentral

Trenger du mer informasjon om løsningene kontakt Lunner frivilligsentral på telefon 464 42 520 eller 409 07 863 i frivilligsentralens åpningstid: Hverdager fra 09.00 - 15.00.


Har du eller noen du kjenner behov for kontakt med andre?

I disse tider hvor de fleste av oss sitter hjemme uten kontakt med andre, vet vi at mange i Lunner ønsker seg mer kontakt med andre. Ønsker du at noen ringer deg?

Du finner informasjon om ringetjenesten her.

 

Testing - hvem skal testes - hvor og hvordan?

 Ingen skal møte til testing uten henvisning fra lege, eller etter samtaler på telefon med testpersonell.  

Vi har opprettet en felles teststasjon ved nødetatsbygget for Lunner og Gran kommuner. Teamet som gjennomfører testing bemannes av helsesykepleiere fra de to kommunene. Ingen skal møte opp direkte ved teststasjonen uten at det er gjort avtale om dette på forhånd.
 
Hvem som blir testet, og kriterier for testing finner du her på Folkehelseinstituttets sider fhi.no

Disse vilkårene utvides nå samtidig som testkapasiteten øker, og det betyr at flere kan testes. Spesifikt gjelder det nå at alle med symptomer kan testes, men først etter at du har hatt symptomene i 2 døgn. Dette for å unngå såkalt falske negative tester.

Du vil få instruksjoner for eventuell test av din legekontakt.  IKKE MØT OPP FOR TESTING UTEN HENVISNING FRA LEGE.

Helse og mestring – tiltak i forbindelse med koronavirus

For å hindre spredning av koronaviruset og beskytte pasienter og brukere mot å bli syke, er det iverksatt tiltak i alle tjenestene i Helse og mestring.

Tiltakene er i tråd med retningslinjer fra overordnet myndighet. Tiltakene er også forankret hos kommuneoverlegen og sykehjemslegen. Vårt personale i tjenestene ivaretar smittevern i henhold til faglige prinsipper og kommunens Smittevernplan.

Det viktigste er å hindre at de som får helsetjenester blir utsatt for smitte og blir syke. De er blant de mest sårbare i kommunen og skal ha best mulig beskyttelse.

Det er også viktig at vi kan opprettholde tilstrekkelig kapasitet blant vårt helsepersonell. Dersom en situasjon med fravær på grunn av karantene eller sykdom oppstår, planlegger vi for å omrokkere personale innen tjenesten. I tillegg vil vi om nødvendig benytte kapasitet fra andre deler av organisasjonen, og samarbeide med frivillige organisasjoner.

 

 • Sykehjemmet
  Det er innført et generelt besøksforbud inne på sykehjemmet. Unntak gjøres kun i helt spesielle tilfeller. Personalet legger til rette for kontakt via telefon og videosamtale. Det er også mulig å hilse på gjennom vinduet eller i Rådyrhagen så lenge smittervernregler overholdes. Dersom noen av besøkende har symptomer på sykdom eller har vært i nærheten av noen som er smittet. Kan ikke besøket gjennomføres.

  Det er opprettet en beredskapsavdeling for personer som er smittet. Denne er atskilt fra resten av sykehjemmet. Det er i dag ingen som er smittet. Avlastningsopphold utgår inntil videre.
   
 • Hjemmetjenesten
  Tjenester gir tjenester som vanlig så langt det er mulig. Om ansatte blir smittet, er i karantene eller blir omdisponert blir tjenester som ivaretar liv og helse prioritert. Tjenester som rengjøring og dusj kan bli nedprioritert. Vi oppfordrer familie til å bistå i en slik situasjon.
   
 • Matombringing
  Matombringing til hjemmeboende går nesten som normalt. Ny rutine er at maten nå henges på utgangsdør, slik at sjåførene ikke må gå inn i private hjem. 
   
 • Omsorgsboligene
  Beboere på Frøystadtunet, Habo og Tomterveien vil få tjenestene kun i egen bolig fremover. Det vil ikke bli samlinger i fellesrom i boligene, og aktivitetstilbudene er stengt. Det er også her restriksjoner når det gjelder besøk. Det er lagt til rette for kontakt med pårørende via telefon for de brukerne som trenger bistand til det.
   
 • Psykisk helse og rus – behandling og oppfølging
  Oppfølging skjer fortrinnsvis per telefon. Planlagte ansvarsgruppemøter/samarbeidsmøter avlyses inntil videre. 
   
 • Roa omsorgsbolig og aktivitetssenter
  Hoveddørene til huset er stengt og de som skal besøke en beboer må ringe på og slippes inn av den enkelte beboer.
   
 • Aktivitetstilbudet
  Aktivitetstilbudet Søndre og Roa omsorgsbolig er stengt. Det samme gjelder dagtilbudet på sykehjemmet og aktivitetstilbudet på Tunet. Det er lagt til rette for aktivitetstilbud i alle avdelinger.
   
 • Kapasitet personell
  Det er lagt en helhet  plan for omdisponering av personale dersom behovet oppstår. . Planen  omfatter alt personale som kan gjøres tilgjengelig, og inkludere samarbeid med frivillige organisasjoner.
   
 • Fysioterapitjenesten
  Etter oppdaterte retningslinjer skal fysioterapeuter holde stengt lokalene for pasienter. Det er gjort visse unntak, men dette vil ikke gjelde for særlig mange av pasientene. Fysioterapitjenesten holder tett kontakt med pasienter pr. telefon og e-post, og sørger for at det blir ivaretatt best mulig. Tjenesten har også løpende dialog med kommunelegen og fastlegene angående dette.
   
 • Annet
  Vi oppfordrer generelt publikum til å ta kontakt med våre tjenester og saksbehandlere på telefon ved behov, og unngå besøk så langt dette er mulig. 

Besøk på omsorgssenter eller til hjemmeboende gamle og pleietrengende

Regjeringen har vedtatt strenge restriksjoner for besøk til ihelse og omsorgsinstitusjoner, med bakgrunn i smittevernloven. Alle besøk til slike institusjoner er underlagt adgangskontroll. Besøkende må ta kontakt med avdelingen for å få tillatelse til besøk.

Lunner omsorgssenter (LOS) gjør oppmerksom på at de har mulighet for at pårørende kan ta kontakt og "se" sine på Messenger eller Facetime. Det er fint for beboerene på omsorgssenteret å "se" sine nærmeste. Pårørende som ønsker dette, kan ta kontakt på telefon med den avdelingen der de har sine i tidsrommet kl 11-13 og kl 16-19. Tid for samtale vil da avtales.

Eldre og andre personer med luftveissykdommer og nedsatt immunforsvar, er utsatt gruppe for smitte. Vær derfor ekstra vaktsom ved omgang med slike grupper, og på steder der slike oppholder seg. Kommunen pålegger per nå ingen restriksjoner på besøk, utover de retningslinjene som gjelder for karantene. Vi oppfordrer samtidig alle til å vurdere risiko nøye, og være varsomme. 

Kommunen følger anbefalinger fra Helsedirektoratet. Du kan ikke besøke sykehjem, omsorgsboliger og andre institusjoner i kommunen dersom du i løpet av de siste 14 dager:

Tiltaket er innført fordi eldre og beboerne i sykehjem har økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved smitte av det nye koronaviruset. De nevnte gruppene bør generelt unngå nærkontakt med personer med høy alder og nedsatt helse eller immunforsvar.

God håndhygiene reduserer risikoen for smitte og alle besøkende bør vaske hendene godt og følge andre grunnleggende smittevernrutiner for å beskytte beboere og pasienter.

Oppdatert informasjon om det nye koronaviruset finnes på helsenorge.no og Folkehelseinstituttets nettsider.

Barn og korona - skole og barnehage

Skoler og barnehager

Alle barnehager og skoler i Lunner er nå åpnet igjen. 

Nasjonale retningslinjer gjelder for gjenåpning av skoler og barnehager. Barnehager åpnet 20. april, og følger retningslinjer for smittevern. Skole for 1. - 4. klasse samt SFO åpnet igjen fra 27. april. Fra og med uke 20 kommer elever i 5.-7. klasse og undgomsskoleelever tilbake til skolen, med tilpasninger i gruppestørrelser og tid. De tre barneskolene løser dette på ulike måter - kontakt den enkelte skole for informasjon.

I noen familier har begge foresatte jobber som defineres som samfunnskritiske, og vil ha behov for at egne barn får tilsyn mens de er på jobb. Foresatte som jobber innenfor helsevesenet, brann og redningsetater og lignende, og som trenger bistand til tilsyn, bes ta kontakt med rektor/ styrer.
Omsorgstilbudet vil gjelde fra 1. – 4. trinn og barnehager. Her finner du informasjon om hvilke yrkesgrupper som er definert som samfunnskritiske.

Barn og ungdom som er hjemme fra skole og barnehage skal oppholde seg mest mulig hjemme.

 

Informasjon om lek og samvær for barn og unge


Etter en periode med strenge begrensninger i sosialt samvær, er dette nå løsnet opp noe. Fortsatt gjelder det at du skal:

 • Ikke være flere enn 20 personer samlet
 • Holde avstand for å hindre smitte - minst 1 meter
 • Så få felles berøringsflater som mulig
 • Vask hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene.


Barn og unge med symptomer

 • Barn og ungdom med symptomer på luftveisinfeksjon holdes hjemme og skal ikke være sammen med personer utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer.
 • Barn og ungdom som er i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene skal ikke omgås personer utenfor husstanden.

 

Kontakt for barn og unge

For noen barn er det likevel vanskelig å måtte være mye hjemme. Flere fagmiljøer er bekymret for at barn har mistet et viktig fristed, og det er en bekymring våre tjenester deler. Derfor ønsker vi å gjøre oppmerksom på at vi opprettholder mulighetene for at barn kan få hjelp. 

Barnevernet har åpen vakttelefon med lav terskel for å ta kontakt. De kan kontaktes på «Alarmtelefonen for barn og unge» med telefonnummer 116 111 eller direkte på 61 18 95 44.  Alarmtelefonen for barn og unge har nå også tilbud om chat, på 116111.no.

UngHadeland oppfordrer også barn og ungdom til å ta kontakt dersom de føler behov for å snakke men noen. De kan nåes på 993 35 464 eller 917 82 503 - det er også mulig å ta kontakt med UngHadeland på sosiale medier.

Vi har også etablert en kontakttelefon for familier, ungdom og barn på nummer 404 71 311. Da treffer du familieterapeut Anne Elisabeth, som gjerne tar en prat med deg som trenger noen å snakke med i en tid med spesielle forhold rundt familielivet. Telefontiden er mellom kl. 09.00 - 11.30 og 13.00 - 15.00.

Er du i en risikogruppe?

Personer som regnes som en del av en risikogruppe, bes ta kontakt med egen fastlege for å vurdere om det er behov for å holde seg borte fra arbeid.  

For mer informasjon om risikogrupper viser vi til Folkehelseinstituttets sider.

 

Idrettsaktivitet og kommunale kultur- og tjenestetilbud

Idrettsaktivitet lokalt

 • All aktivitet i idrettshaller, svømmehaller og tilsvarende anlegg er stengt.
 • Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges. Kunstgressbaner åpner for organisert aktivitet i regi av ansvarlig idrettslag fra 20. april. Les mer her


Kulturtilbud lokalt


Kommunale tjenestetilbud

 • Lunner rådhus har åpnet dørene fra mandag 11. mai. Det er vanlig åpningstid mandag - fredag kl. 08.30 - 15.00. 
 • Dagsenteret på LUPRO er stengt for ordinær bruk fra og med 13. mars. Dagsenteraktiviteten på Lunner helse- og omsorgssenter (LOS) er stengt.
 • Aktivitetstilbudet på Roa omsorgsboliger og aktivitetshus er stengt for de som ikke bor der fra og med 13. mars.
 • Aktivitetstilbud og grupper på Tunet er stengt fra og med 13. mars.
 • Aktivitetstilbud på Bergosenteret er stengt/avlyst fra og med 13. mars.
 • Lunner frivilligsentral har avlyst alle aktiviteter og arrangementer fra 12. mars.
 • Hadeland og Ringerike avfallsselskap (HRA) har åpnet alle sine gjenvinningsstasjoner fra 7. april. Se www.hra.no for nærmere informasjon om åpningstider.
 • Utlån og utleie av kommunale møterom (Bergosenteret, Harestua aktivitetshus og møterom på rådhuset) er ikke tilgjengelig ut august 2020. 


Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av:

 • alle virksomheter i serveringsbransjen - unntatt serveringssteder med matservering (kantiner og spisesteder) som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst én meters avstand, og unntatt take away
 • Forbudet mot kultur- og idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil gjelde frem til 15. juni.
 • buffet-servering av mat
 • treningssentre
 • svømmehaller, badeland og liknende
 • bibliotekene holder stengt
 • Forsamlinger med mer enn fem deltakere bør unngås. Bruk nettbaserte kommunikasjonsløsninger om mulig.
 • virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende
 • fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter
 • kiropraktorer
 • optikere
 • fotterapeuter
 • logopeder
 • psykologer
 • virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin
 • virksomheter som utfører alternativ behandling
 • andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere og mer​

 

Fra 20. april: 

Mange helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer vil nå kunne drive mer som vanlig dersom forskriftsfestede krav om smitteverntiltak følges. Det skal utvikles bransjestandarder i samråd med Folkehelseinstituttet og bransjen.


Fra 27. april: 

Tjenester med en-til-en-kontakt som frisører og hudpleiere vil kunne holde åpent hvis de oppfyller krav om smitteverntiltak. Før gjenåpning skal det utvikles smittevernkrav i samarbeid mellom bransjen og Folkehelseinstituttet. Dersom bransjeavtale om smittevern kan overholdes, kan også slike virksomheter åpne tidligere enn 27. april.

 

 

Ønsker du å bidra i tjenestene våre?

Pleie og omsorgstjenesten i Lunner trenger deg!

Kapasiteten vår er presset, og vi må forberede oss på at situasjonen kan bli enda vanskeligere. Derfor oppfordrer vi alle som har kapasitet til å bidra i våre tjenester til å melde seg til innsats.

Dersom du ikke har helsefaglig kompetanse men ønsker å bidra på annen måte kan du også bruke dette skjemaet. Du kan bruke skjemaet du finner ved å klikke på lenken under til å registrere navn, kontaktinfo og litt om hva du kan bidra med.

Har du spørsmål kan du ringe Rønnaug Egge Braastad på tlf. 975 29 280
 

Bestilling av nødvendig smittevernutstyr

Lunner kommune arbeider kontinuerlig for å skaffe nødvendig smittevernutstyr. Har du som privat helseaktør i Lunner kommune behov for å bestille noe til din bedrift så kan bestilling sendes til følgende epostadresse: smittevern@lunner.kommune.no  

Behov for smittevernutstyr kan være:  

 • Kirurgisk munnbind 
 • Åndedrettsvern 
 • Ansiktsvern 
 • Hansker 
 • Smittefrakk 
 • Hodebeskyttelse  
 • Hånddesinfeksjonsmiddel 
 • Overflatedesinfeksjonsmiddel 

Slik tar du kontakt med NAV Hadeland

På http://nav.no finner du blant annet

 • informasjon om endringer på grunn av koronasituasjonen
 • veiledning til tjenestene du trenger
 • skjemaer og søknader

Av smittevernhensyn har vi for tiden ikke mulighet for drop in ved vårt kontor i Gran. Ta derfor kontakt med oss via Mitt NAV, Chatbot, og NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33, dersom du har behov for å avtale et møte med veileder.

Avtalte møter foregår som hovedregel nå enten på telefon eller nett. Alternativer kan avtales.

Post til NAV Hadeland kan du levere i postkassen på veggen utenfor vårt kontor i Gran sentrum.

Nyttig fra NAV: Spørsmål og svar om korona-viruset

16. mars ble det vedtatt flere regelendringer av Stortinget som følge av virkningene av koronaviruset. Informasjonen på nav.no blir oppdatert så snart regelendringene er nærmere avklart. Her finner du som er arbeidstaker, arbeidsgiver eller selvstendig næringsdrivende spørsmål og svar om koronaviruset og hva som gjelder i din situasjon.

Spørsmål og svar om korona-viruset

Her finner du informasjon, råd og tiltak for næringslivet på Hadeland

Hadelandshagen og regionrådet har etablert rådgivningstjeneste

Region Hadeland og Hadelandshagen går sammen om en infobank og rådgivningstjeneste for lokale bedrifter, med informasjon, råd og oversikt over tiltak under koronakrisen.
Små og mellomstore bedrifter merker store utfordringer over hele landet, også her på Hadeland. Nye tiltak kommer, mange regler endres for å bedre situasjonen for bedriftene, og i sum blir det mye å forholde seg til, spesielt for de minste foretakene.

Les mer på Region Hadeland sin nettside

 

Søk støtte til næringsutvikling i Viken
    
Flere støtteordninger for næringslivet i Viken – NB korte frister!
   
Fylkesrådet i Viken la 23. mars fram den første av flere tiltakspakker for å hjelpe nærings- og samfunnslivet i Viken, gjennom den krevende tiden som følge av koronasituasjonen.
Tiltakene innen næring utgjør om lag 90 millioner kroner. Støtteordningene skal sørge for at prosjekter innen næringsutvikling får midler som skal sikre og gi flere arbeidsplasser i Viken. Dette er første steg, og tiltakene kommer til å oppdateres fortløpene - så følg med på sidene til Viken.

 

Sjekk ut støtteordningene på viken.no - og vær oppmerksom på søknadsfristene.

Landbruket og korona

Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal har laget en side der du finner korona-informasjon til gårdbrukere med husdyr- og en stor takk til deg som produserer mat i bygda vår!

Tusen takk for at du bidrar til å sikre matforsyningen i landet vårt. Mange mennesker tar i dag matproduksjonen for gitt og noe som går av seg sjøl. Det stemmer ikke. Vi blir alle nå minnet om at norsk matproduksjon er en samfunnskritisk faktor for samfunnet.

denne siden har vi samlet en del informasjon og råd fra sentrale myndigheter, fagorganisasjoner og kommunen om generell beredskap på gården, avløsning ved sykdom, smitteverntiltak hos dyrlegene på Hadeland, og mer, i forbindelse med korona-pandemien.

Tiltak for å redusere betalingsutfordringer

Kommunen ser at det i dagens situasjon vil være vanskelig å komme gjennom med henvendelser til NAV, og at saksbehandlingstiden vil kunne bli lengre enn ønskelig. 

Lunner kommune ønsker derfor å gjennomføre tiltak som kan bidra til å redusere og hindre betalingsutfordringer både for innbyggerne og næringslivet.   
 

Regjeringen har besluttet at det gis fritak for betaling   

1. Fritak for betaling i barnehage og SFO 

 • Vi vil ikke fakturere for barnehage- og SFO-plasser nå som disse tjenestene er stengt.   
 • Vi vil heller ikke fakturere for barn som har hatt tilsynsplass i perioden 13.3. – 13.4.
 • Vi vil beregne hvor mye foreldre har til gode for betalt barnehage- og SFO-plass i mars, og dette vil enten bli avregnet mot senere faktura eller bli tilbakebetalt.


​2. Fritak for betaling øvrige tjenester 

Kommunene vil ikke fakturere for tjenester og ytelser som ikke kan benyttes eller leveres av kommunen.   

 

Tiltak fra kommunen

Har du behov for utsatt betalingsfrist på kommunale avgifter?

Kommunen sender ut faktura på tjenester og ytelser som leveres som normalt.

Siden vi er inne i en svært spesiell situasjon der mange opplever permitteringer etc. har Lunner kommune forståelse for at det kan bli vanskelig å betale avgiftene innen fristen. Derfor har vi åpnet for at det kan gis mulighet til å få utsettelse på betalingen, eventuelt lage en betalingsplan. For at kommunen skal ha større kapasitet og mulighet til å hjelpe de som trenger det mest, ber vi om at du betaler helt eller delvis så lenge økonomien tillater det.    .

De som har behov for å inngå betalingsavtaler på utestående krav til kommunen, må ta kontakt med oss i god tid før fakturaer kommer til forfall. Neste fakturering fra kommunen på kommunale avgifter sendes ut i april og forfaller til betaling 20. mai.

Det er utarbeidet et søknadsskjema som er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Dette skal brukes når det søkes om betalingsutsettelse eller betalingsavtale. 

 

Startlån   

For de som har startlån som forvaltes av Lindorff, kan Lindorff etter søknad innvilge inntil 6 måneders avdragsfrihet. Ta kontakt på telefon: 23 31 10 00, eller logg inn på nettsiden deres.  

 

Fakturaer inn til kommunen   

Kommunen vil betale alle mottatte fakturaer som normalt, slik at vi ikke forsterker bedriftenes likviditetsutfordringer.   

 

Ta gjerne kontakt med oss   

Selv om våre ansatte jobber hjemmefra nå, er vi tilgjengelige. Se kommunens nettside for kontaktopplysninger.


Har du behov for ytterligere bistand?

Fylkesmannen i Viken orienterer på sine sider om koronasituasjonen og privatøkonomi. Du kan lese orienteringen her. Vi gjengir her noe av det de skriver. 

Det er viktig at du som får redusert inntekten din raskt går gjennom økonomien din. Det for å få en oversikt og kunnskap om din økonomiske situasjon. Da kan du hindre at du får enda større økonomiske problemer enn nødvendig. Jo tidligere det skjer jo enklere er det å få ordnet opp i de utfordringer du har. Dersom du ikke klarer å ordne i økonomien din selv og trenger økonomisk rådgivning, skal du få dette av det offentlige. 

Det er Nav-kontorene i kommunen din som skal gi deg økonomisk rådgivning med informasjon, råd og veiledning ut fra ditt individuelle behov. 

Dersom du vil være anonym og likevel få økonomisk rådgivning kan du ta kontakt på telefon 55 55 33 39 som er Nav Gjeldsrådgivningstelefon – økonomirådstelefonen i Nav 

De er tilgjengelig som et tillegg til lokalt Nav-kontor. Økonomirådstelefonen kan gi deg enkel råd og veiledning både på telefon og chat. 

Information in english

Kindergardens are now open. Directions apply - contact your kindergarden for detalis. 

Schools for children in grades 1 - 4 are open. Directions apply - contact your school for detalis. 

All other schools will receive pupils during this week. Local directions and models apply - contact your school for detalis.

Infected individuals in total in Lunner: 13 (12 of these are recovered) 1 new last 3 days.

Individuals tested in Lunner: 253

For information about the coronavirus in English visit: 

Norwegian institute of public health(Folkehelseinstituttet).

Helsenorge.no

Here is information about home quarantine and home isolation in several languages.

Please limit your visits to public places. Contact us by phone on 91 11 05 80 (weekdays 0900 - 1400 -  every day) or email at post@lunner.kommune.no.