corona_250x141

Siden oppdateres løpende - sist oppdatert 01.09.2020 klokken 09.40

Koronavirus - fakta, råd og tiltak

Mistenker du at du er smittet av koronavirus?

Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19 skal få anledning til å teste seg uten leges vurdering. Det betyr at du kan ringe legevaktens koronatelefon 91 11 05 80 for å bestille time for testing. Telefonen er åpen klokka 10.00–20.00.  Det er ikke drop in - du må bestille time på forhånd. 

Testing skjer ved nødetatsbygget i Gran i tidsrommet 12.00–18.00 hver dag, men du må altså bestille time før du kommer. 

Tenger du annen legehjelp på kveldstid, ring legevaktens vanlige telefonnummer 116 117. For akutt hjelp, ring 113.

Har du spørsmål om korona? 
Her finner du nettsider med god informasjon om koronaviruset, som nasjonale helsemyndigheter har utarbeidet:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/
https://helsenorge.no/koronavirus


Du kan også bruke chatboten nederst på siden til helsenorge 
eller ringe den nasjonale informasjonstelefonen på 815 55 015 (hverdager kl. 08-15.30).

Skal du avholde arrangement/selskap?
Ta kontakt med koronateamet i Lunner for råd og veiledning. 

Gjennomfør risikovurdering av arrangementet før du bestemmer deg, ved å bruke FHIs verktøy for risikovurdering av arrangementer. Deretter bør du lage en gjennomføringsplan som reduserer risiko for smitte. 

FHIs råd og informasjon om arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter finner du her.

I Lunner og Gran har vi, med bakgrunn i de nasjonale rådene, samlet noen prinsipper for arrangementer på offentlig sted.

Har du vært på reise i utlandet og er i karantene?
Send en epost til koronateamet slik at vi kan registrere dette.

Lurer du fortsatt på noe?
Ta kontakt med koronateamet i Lunner kommune på epost koronateamet@lunner.kommune.no (besvares hverdager 08.30-15.00).


Status i Lunner kommune per 15.09.2020

Beredskapsledelsen har sist vært samlet fredag 11.9.2020

Smittesituasjonen er fortsatt under kontroll, med ingen nye tilfeller etter sommeren. Testkapasiteten er høy, og vi tester mange. Gjeldende retningslinjer og prosedyrer opprettholdes i tråd med nasjonale føringer. Kommunelegen har etter sommeren innført noe innskjerpede rutiner for testing og smittevern for helsepersonell for å ivareta sikkerheten til de mest utsatte innbyggerne våre. Lunner har dermed noe strengere retningslinjer i helse og omsorg enn for eksempel Gran, fordi Lunner i større grad er en pendlerkommune. 

I møtet ble det besluttet å gjennomføre en beredskapsøvelse på økt smittespredning i kommunen. Dette er en måte for kommunen å forberede seg for en eventuell forverring i smittesituasjon. Det ble også besluttet å gjennomføre evaluering av beredskapsarbeidet så lagt i år. For øvrig har kriseledelsen tatt noe tid til å oppsummere forventninger fra staten til kommunene i forhold til kapasitet til testing og smittesporing. Per i dag har vi kapasiteten som trengs til testing, og har gjennomført testing av over 1,5% av befolkningen i løpet av en uke (over flere uker). 

Beredskapsledelsen skal samles igjen om 10 dager, eller så fort en utvikling i smittebildet krever det. 

Status antall

Det er totalt påvist 13 tilfeller av Covid-19 i Lunner kommune. Alle disse er nå friskmeldt.

Testet per 14.09: 1268

Vi tester stadig flere, i tråd med rådene om at det skal være lav terskel for å teste seg. Derfor vil vi ikke lenger oppdatere antall testede like nøyaktig som før, da dette endrer seg raskt. 

 

 • Vi har strammet noe inn på reglene for besøk ved Lunner omsorgssenter.  Det er fortsatt mulig med besøk, men vi velger å være ekstra forsiktige for å opprettholde et smittefritt omssorgssenter. Les mer her! 
 • Dagtilbud er stort sett fortsatt stengt, men vi ser på muligheter for å åpne disse etterhvert som vi etablerer den "nye normalen."  Dagsenteret på LOS er flyttet til Bergosenteret, og fortsetter med det inntil videre. 
 • Kommunale anlegg åpnes opp i tråd med nasjonale retningslinjer. Utendørs anlegg er åpne for almennheten, og idrettshallene er åpne for idrettslagene og ansvarlige grupper som benytter dem. Idrettslagene og gruppene er ansvarlige for at smittevernreglene overholdes. 

Testing - hvem skal testes - hvor og hvordan?

Mistenker du at du er smittet med koronavirus?

 
Dersom du får du symptomer som feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse skal du ta kontakt oss gjennom koronatelefonen for testing. Undersøkelse og testing for Covid-19 er gratis for alle. Det er nasjonale kriterier for testing av covid-19, men det kan også gjøres lokale vurderinger. For beboere i sykehjem bør det være lav terskel for å mistenke covid-19.
 
Helsetjenesten anbefaler test av:
alle personer med symptomer på covid-19.
alle som kan ha blitt smittet med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land med høy forekomst de siste ti dagene.
 
Andre grupper kan testes etter vurdering av lege. Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte må positiv test bekreftes av ny test.

Barn under ti år med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene hjemme et par dager før testing. Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.

Alle som testes bør holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger og de er blitt symptomfri. 

I enkelte situasjoner kan det være aktuelt å teste asymptomatiske. 

Døde i helseinstitusjon som lege mistenker hadde covid-19, bør testes post mortem.

 
Trenger du noen å rådføre deg med? Ta kontakt med din fastlege per telefon (dagtid) for en vurdering.
Du kan også ta kontakt med legevaktens koronatelefon 91 11 05 80 for å bestille time for testing. Telefonen er åpen klokka 10.00–20.00.
 
Testing skjer ved nødetatsbygget i Gran i tidsrommet 12.00–18.00 hver dag, men du må bestille time før du kommer. Vi har ikke mulighet for drop-in.
 
Tenger du annen legehjelp på kveldstid, ring legevaktens vanlige telefonnummer 116 117. For akutt hjelp, ring 113.

Folk testes fortsatt i biler eller utendørs

Vi vil fortsatt ha mulighet for å teste innbyggere for covid-19 ved ordinær legevakt, selv om vi stenger smittevernlegevakten. I hele perioden har vi testet folk enten mens de sitter i bilene sine, eller utendørs. Denne praksisen fortsetter vi med framover.

Flere legekontorer utfører nå covid-19 tester selv, men vi vil fortsatt ha én person til stede ved legevakten på dagtid i sommer. Slik kan vi avlaste legekontorene med testing under ferieavviklingen. Vi vil også ha en ekstra ressurs ved legevakten på kveldstid.

Hvem som blir testet, og kriterier for testing finner du her på Folkehelseinstituttets sider fhi.no

Gode tiltak for smittevern - tips til nettsider

Vær en superhelt - du kan stoppe smitten!

Vi har fått kontroll på koronaepidemien, i landet generelt, og også i Lunner. Samfunnet er på vei tilbake mot en mer normal funksjon. Den beste måten å forsikre om at vi ikke får tilbakefall, er å fortsette å håndheve gode rutiner for smittevern. Hold avstand - god håndhygiene - hold deg hjemme om du er syk. Skal du reise i sommer, i Norge eller til andre land, ber vi alle om å være ekstra nøye med å følge rådene fra regjeringen og FHI. Les mer om dem her.

I den nåværende situasjonen mener Lunner kommune at det riktige er å følge myndighetenes råd og retningslinjer. Vi legger derfor opp til å informere gjennom lenker til de nasjonale retningslinjene, som blir hyppig oppdatert. På den måten vil det bli færre råd og retningslinjer å forholde seg til, og færre muligheter for forvirrende budskap. Her er de viktigste lenkene:

Helsenorge.no har enkel og oversiktlig informasjon skrevet for det generelle publikum.

Folkehelseinstituttet formidler også viktig informasjon - her finner du  info om det meste du måtte lure på. 

Skoler og barnehager er snart tilbake i vanlig gjenge, med veiledere utviklet av Utdanningsdirektoratet - de finner du her!

Regjeringen kommer også med hyppige oppdateringer og pressekonferanser. Du finner alt det siste her!

 

Vi vil takke alle innbyggere for å ha gjort en fantastisk innsats. Fortsett det gode arbeidet - nå som samfunnet åpner gradvis opp er det enda viktigere at vi alle må opprettholde de gode rutinene. Dette gjelder fortsatt: 

Vask hender - hold minst 1 meter avstand - vær hjemme hvis du er syk

 

Karantene og isolasjon - hvem, hva og hvordan

Alle skal holde større avstand til hverandre enn vanlig. Dette er for å unngå smitte. De som kan være smittet av koronavirus, men som ikke er syke, skal i karantene. De som har fått påvist koronavirus skal i isolasjon. Vi skal være ekstra nøye med å følge smittevernanbefalingene! Vask hender, hold avstand og vær hjemme hvis du er syk.

Les mer om avstand, karantene og isolering på Folkehelseinstituttets sider. 

Er du i en risikogruppe?

Personer som regnes som en del av en risikogruppe, bes ta kontakt med egen fastlege for å vurdere om det er behov for å holde seg borte fra arbeid.  

For mer informasjon om risikogrupper viser vi til Folkehelseinstituttets sider.

 

Skole, skoleskyss og barnehage

Skoler og barnehager
Alle barnehager og skoler i Lunner er nå åpnet igjen og fungerer tilnærmet normalt. Det blir likevel fortsatt tatt smittevernhensyn. Det er innført en "trafikklysmodell" for markere nivået på smitteverntiltak. Vi er nå på "gult" nivå. Les mer om hva dette innebærer her på sidene til Utdanningsdirektoratet.

Skoleskyss skal tilbys til dem som har behov for det. Elever fra samme kohort eller husstand kan sitte sammen. Utover dette bes alle reisende holde 1 meters avstand og sitte på annenhvert sete. 

Har du spørsmål, ta kontakt med den enkelte barnehage eller skole.

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har sammen utarbeidet smittevernveiledere i forbindelse med gjenåpning av barnehager og skoler.

Skolehelsetjenesten er tilgjengelig på alle skoler, ta kontakt med "din" helsesykepleier ved behov.

Informasjon om lek og samvær for barn og unge
Etter en periode med strenge begrensninger i sosialt samvær, er det nå løsnet opp noe. Fortsatt gjelder det at du skal:

 • Ikke være flere enn 20 personer samlet
 • Holde avstand for å hindre smitte - minst 1 meter
 • Så få felles berøringsflater som mulig
 • Vask hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene
 • Hold deg hjemme hvis du er syk, selv ved milde symptomer


Barn og unge med symptomer på luftveisinfeksjon

 • Barn og ungdom med symptomer på luftveisinfeksjon holdes hjemme og skal ikke være sammen med personer utenfor familien. Les her om når barnet skal være hjemme fra skolen eller barnehagen.
 • Mistenker du at barnet ditt er smittet med koronavirus? Ta kontakt med fastlegen på telefon for vurdering og evt avtale om testing.
 • Barn og ungdom som er i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene skal ikke omgås personer utenfor husstanden

Hjelp i en koronahverdag?

Handlehjelp
Dersom du er plassert i karantene eller isolasjon, og ikke har noen som kan hjelpe deg med å handle det du trenger, har Frivillighetssentralen etablert en handlehjelp. 

Du finner mer informasjon om denne her.

 

Lunner frivilligsentral
Trenger du mer informasjon om løsningene kontakt Lunner frivilligsentral på telefon 464 42 520 eller 409 07 863 i frivilligsentralens åpningstid: Hverdager fra 09.00 - 15.00.


Har du eller noen du kjenner behov for kontakt med andre?
I disse tider hvor de fleste av oss sitter hjemme uten kontakt med andre, vet vi at mange i Lunner ønsker seg mer kontakt med andre. Ønsker du at noen ringer deg?

Du finner informasjon om ringetjenesten her.

 

Besøk på omsorgssenter eller til pleietrengende som bor hjemme?

Lunner omsorgssenter har gjennom hele våren tilbudt mulighet for å besøke beboere utendørs, i Rådyrhagen. Vi har gjennom sommeren hatt rutiner for besøk med avtale av tid, adgangskontroll, besøkslogg og retningslinjer for smittevern. Det har vært mulig å besøke sine inne på rommene men vi ser nå at smitten av Covid-19 igjen er økende ute i samfunnet, og ser oss dessverre nødt til å stramme noe inn på reglene.

Det betyr at vi innfører besøkstider igjen og at alt besøk i hovedsak må foregå ute i hagen. I enkelte spesielle tilfeller kan det tilrettelegges for besøk inne. 

Ønsker du å besøke en beboer på Lunner omsorgsenter?

 • Ring til avdelingen der din pårørende bor og avtal klokkeslett.
 • Du kan avtale besøk mandag - søndag mellom kl. 11.00 - 14.00 og 16.30 - 18.00.
 • Varigheten på besøket skal være maksimalt en time og skal primært foregå ute.
 • Det vil ikke bli gitt tillatelse til å ta med seg de som bor på senteret ut på tur.

Rutinene vil bli vurdert fortløpende i forhold til hvordan situasjonen endrer seg i samfunnet.

Når skal du ikke dra på besøk?

Kommunen følger anbefalinger fra Helsedirektoratet. Du kan ikke besøke sykehjem, omsorgsboliger og andre institusjoner i kommunen dersom du i løpet av de siste 10 dager:

Tiltakene er innført fordi eldre og beboerne i sykehjem har økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved smitte av det nye koronaviruset. De nevnte gruppene bør generelt unngå nærkontakt med personer med høy alder og nedsatt helse eller immunforsvar.

God håndhygiene reduserer risikoen for smitte og alle besøkende bør vaske hendene godt og følge andre grunnleggende smittevernrutiner for å beskytte beboere og pasienter.

Oppdatert informasjon om det nye koronaviruset finnes på helsenorge.no og Folkehelseinstituttets nettsider.

Dagtilbud for eldre trappes nå gradvis opp til normal aktivitet. Dagtilbudet vil inntil videre bli gitt på Bergosenteret på Roa. 

Besøkende og brukere av dagtilbud med påvist smitte eller mistanke om smitte har ikke adgang til sykehjem og dagtilbud.  
Vanlige smittevernregler gjelder. 

Idrettsaktivitet og bibliotek og andre kommunale tjenestetilbud

Idrettsaktivitet lokalt

 • All aktivitet i svømmehaller og tilsvarende anlegg er stengt.
 • Idrettshaller er åpne for organisert aktivitet. Ansvarlig arrangør skal sørge for at smitteverntiltak overholdes.
 • Kunstgressbaner er åpnet på lik linje med andre offentlige plasser.
 • Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.  


Kulturtilbud lokalt


Kommunale tjenestetilbud

 • Lunner rådhus har åpnet dørene fra mandag 11. mai. Det er vanlig åpningstid mandag - fredag kl. 08.30 - 15.00. 
 • Dagsenteret Søndre gjenåpnes fra neste uke med grupper inntil 20 personer. Sommerstengt i uke 28, 29 og 30. Driften tilpasses krav om antall personer og generelle smittevernhensyn.

 • Tunet aktivitetssenter drives i mindre, definerte grupper fram til sommeren som planlagt. Feriestengt i uke 26, 27, 28 og 29.  

 • Psykisk helse og rusoppfølging, behandling og oppfølgingsteamet opprettholder iverksatte tiltak, og tilpasser drift til smittevernhensyn. Førstegangssamtaler gjennomføres fortrinnsvis ved fysisk oppmøte. Planlagte samtaler gjennomføres telefon/video etter avtale med bruker. 

  Vi opprettholder besøkskontroll.  

 • Aktivitetstilbud på Bergosenteret er stengt, og vil forbli det av hensyn til at dagsenteret på LOS intil videre er flyttet til Bergosenteret. Vi ser nå på løsninger for de vanlige brukerne av Bergosenteret på andre steder vi disponerer.  
 • Utlån og utleie av kommunale møterom (Bergosenteret, Harestua aktivitetshus og møterom på rådhuset) er ikke tilgjengelig ut august 2020. 

Behov for noen å snakke med?

Har du som er barn, ung eller foresatt behov for noen å snakke med noen, eller få råd og veiledning i en vanskelig tid? 

Ta kontakt med helsestasjonen.
Du kan også be om råd og veiledning av familieterapeut / foreldreveileder.

Skolehelsetjenesten er tilstede på alle skolene i Lunner, se hjemmesiden for kontaktmuligheter.

Barnevernet har åpen vakttelefon med lav terskel for å ta kontakt. De kan kontaktes på «Alarmtelefonen for barn og unge» med telefonnummer 116 111 eller direkte på 61 18 95 44.  Alarmtelefonen for barn og unge har nå også tilbud om chat på 116111.no.

UngHadeland oppfordrer også barn og ungdom til å ta kontakt dersom de føler behov for å snakke men noen. De kan nåes på 993 35 464 eller 917 82 503 - det er også mulig å ta kontakt med UngHadeland på sosiale medier.

Slik tar du kontakt med NAV Hadeland

På http://nav.no finner du blant annet

 • informasjon om endringer på grunn av koronasituasjonen
 • veiledning til tjenestene du trenger
 • skjemaer og søknader

Av smittevernhensyn har vi for tiden ikke mulighet for drop in ved vårt kontor i Gran. Ta derfor kontakt med oss via Mitt NAV, Chatbot, og NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33, dersom du har behov for å avtale et møte med veileder.

Avtalte møter foregår som hovedregel nå enten på telefon eller nett. Alternativer kan avtales.

Post til NAV Hadeland kan du levere i postkassen på veggen utenfor vårt kontor i Gran sentrum.

Nyttig fra NAV: Spørsmål og svar om korona-viruset

16. mars ble det vedtatt flere regelendringer av Stortinget som følge av virkningene av koronaviruset. Informasjonen på nav.no blir oppdatert så snart regelendringene er nærmere avklart. Her finner du som er arbeidstaker, arbeidsgiver eller selvstendig næringsdrivende spørsmål og svar om koronaviruset og hva som gjelder i din situasjon.

Spørsmål og svar om korona-viruset

Her finner du informasjon, råd og tiltak for næringslivet på Hadeland

Hadelandshagen og regionrådet har etablert rådgivningstjeneste

Region Hadeland og Hadelandshagen går sammen om en infobank og rådgivningstjeneste for lokale bedrifter, med informasjon, råd og oversikt over tiltak under koronakrisen.
Små og mellomstore bedrifter merker store utfordringer over hele landet, også her på Hadeland. Nye tiltak kommer, mange regler endres for å bedre situasjonen for bedriftene, og i sum blir det mye å forholde seg til, spesielt for de minste foretakene.

Les mer på Region Hadeland sin nettside

 

Søk støtte til næringsutvikling i Viken
    
Flere støtteordninger for næringslivet i Viken – NB korte frister!
   
Fylkesrådet i Viken la 23. mars fram den første av flere tiltakspakker for å hjelpe nærings- og samfunnslivet i Viken, gjennom den krevende tiden som følge av koronasituasjonen.
Tiltakene innen næring utgjør om lag 90 millioner kroner. Støtteordningene skal sørge for at prosjekter innen næringsutvikling får midler som skal sikre og gi flere arbeidsplasser i Viken. Dette er første steg, og tiltakene kommer til å oppdateres fortløpene - så følg med på sidene til Viken.

 

Sjekk ut støtteordningene på viken.no - og vær oppmerksom på søknadsfristene.

Bestilling av nødvendig smittevernutstyr

Lunner kommune arbeider kontinuerlig for å skaffe nødvendig smittevernutstyr. Har du som privat helseaktør i Lunner kommune behov for å bestille noe til din bedrift så kan bestilling sendes til følgende epostadresse: smittevern@lunner.kommune.no  

Behov for smittevernutstyr kan være:  

 • Kirurgisk munnbind 
 • Åndedrettsvern 
 • Ansiktsvern 
 • Hansker 
 • Smittefrakk 
 • Hodebeskyttelse  
 • Hånddesinfeksjonsmiddel 
 • Overflatedesinfeksjonsmiddel 

Landbruket og korona

Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal har laget en side der du finner korona-informasjon til gårdbrukere med husdyr- og en stor takk til deg som produserer mat i bygda vår!

Tusen takk for at du bidrar til å sikre matforsyningen i landet vårt. Mange mennesker tar i dag matproduksjonen for gitt og noe som går av seg sjøl. Det stemmer ikke. Vi blir alle nå minnet om at norsk matproduksjon er en samfunnskritisk faktor for samfunnet.

denne siden har vi samlet en del informasjon og råd fra sentrale myndigheter, fagorganisasjoner og kommunen om generell beredskap på gården, avløsning ved sykdom, smitteverntiltak hos dyrlegene på Hadeland, og mer, i forbindelse med korona-pandemien.

Betalingsutfordringer i koronakrisen?

Kommunen ser at det i dagens situasjon vil være vanskelig å komme gjennom med henvendelser til NAV, og at saksbehandlingstiden vil kunne bli lengre enn ønskelig. 

Lunner kommune ønsker derfor å gjennomføre tiltak som kan bidra til å redusere og hindre betalingsutfordringer både for innbyggerne og næringslivet.   
 

Regjeringen har besluttet at det gis fritak for betaling   

1. Fritak for betaling i barnehage og SFO 

 • Vi vil  ikke fakturere for barn som har hatt tilsynsplass i perioden 13.3. – 13.4.
 • Vi vil beregne hvor mye foreldre har til gode for betalt barnehage- og SFO-plass i mars, og dette vil enten bli avregnet mot senere faktura eller bli tilbakebetalt.


​2. Fritak for betaling øvrige tjenester 

Kommunene vil ikke fakturere for tjenester og ytelser som ikke kan benyttes eller leveres av kommunen.   

 

Tiltak fra kommunen

Har du behov for utsatt betalingsfrist på kommunale avgifter?

Kommunen sender ut faktura på tjenester og ytelser som leveres som normalt.

Siden vi er inne i en svært spesiell situasjon der mange opplever permitteringer etc. har Lunner kommune forståelse for at det kan bli vanskelig å betale avgiftene innen fristen. Derfor har vi åpnet for at det kan gis mulighet til å få utsettelse på betalingen, eventuelt lage en betalingsplan. For at kommunen skal ha større kapasitet og mulighet til å hjelpe de som trenger det mest, ber vi om at du betaler helt eller delvis så lenge økonomien tillater det.    .

De som har behov for å inngå betalingsavtaler på utestående krav til kommunen, må ta kontakt med oss i god tid før fakturaer kommer til forfall. Neste fakturering fra kommunen på kommunale avgifter sendes ut i april og forfaller til betaling 20. mai.

Det er utarbeidet et søknadsskjema som er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Dette skal brukes når det søkes om betalingsutsettelse eller betalingsavtale. 

 

Startlån   

For de som har startlån som forvaltes av Lindorff, kan Lindorff etter søknad innvilge inntil 6 måneders avdragsfrihet. Ta kontakt på telefon: 23 31 10 00, eller logg inn på nettsiden deres.  

 

Fakturaer inn til kommunen   

Kommunen vil betale alle mottatte fakturaer som normalt, slik at vi ikke forsterker bedriftenes likviditetsutfordringer.   

 

Ta gjerne kontakt med oss   

Selv om våre ansatte jobber hjemmefra nå, er vi tilgjengelige. Se kommunens nettside for kontaktopplysninger.


Har du behov for ytterligere bistand?

Fylkesmannen i Viken orienterer på sine sider om koronasituasjonen og privatøkonomi. Du kan lese orienteringen her. Vi gjengir her noe av det de skriver. 

Det er viktig at du som får redusert inntekten din raskt går gjennom økonomien din. Det for å få en oversikt og kunnskap om din økonomiske situasjon. Da kan du hindre at du får enda større økonomiske problemer enn nødvendig. Jo tidligere det skjer jo enklere er det å få ordnet opp i de utfordringer du har. Dersom du ikke klarer å ordne i økonomien din selv og trenger økonomisk rådgivning, skal du få dette av det offentlige. 

Det er Nav-kontorene i kommunen din som skal gi deg økonomisk rådgivning med informasjon, råd og veiledning ut fra ditt individuelle behov. 

Dersom du vil være anonym og likevel få økonomisk rådgivning kan du ta kontakt på telefon 55 55 33 39 som er Nav Gjeldsrådgivningstelefon – økonomirådstelefonen i Nav 

De er tilgjengelig som et tillegg til lokalt Nav-kontor. Økonomirådstelefonen kan gi deg enkel råd og veiledning både på telefon og chat. 

Ønsker du å bidra i tjenestene våre?

Pleie og omsorgstjenesten i Lunner trenger deg!

Kapasiteten vår er presset, og vi må forberede oss på at situasjonen kan bli enda vanskeligere. Derfor oppfordrer vi alle som har kapasitet til å bidra i våre tjenester til å melde seg til innsats.

Dersom du ikke har helsefaglig kompetanse men ønsker å bidra på annen måte kan du også bruke dette skjemaet. Du kan bruke skjemaet du finner ved å klikke på lenken under til å registrere navn, kontaktinfo og litt om hva du kan bidra med.

Har du spørsmål kan du ringe Rønnaug Egge Braastad på tlf. 975 29 280
 

Information in english

Kindergardens are now open. Directions apply - contact your kindergarden for detalis. 

Schools are open. Directions apply - contact your school for detalis. 

Infected individuals in total in Lunner: 13 (all of these are recovered) 

Individuals tested in Lunner: 396

For information about the coronavirus in English visit: 

Norwegian institute of public health(Folkehelseinstituttet).

Helsenorge.no

Here is information about home quarantine and home isolation in several languages.

If you return from travels to countries outside of Norway that require quarantine, please let us know at koronateamet@lunner.kommune.no. Also, for other enquieries regarding the corona virus, email us at koronateamet@lunner.kommune.no. Emails are answered on weekdays. If you suspect you are infected, or have had contact with infected individuals, please contact your doctor or local medical center.

For questions regarding non-medical issues connected to the corona pandemic, Contact your local medical center by phone on 61 32 40 00 (weekdays 1000 - 1300) or email at post@lunner.kommune.no.