banner

Siden oppdateres løpende - sist oppdatert 23.09.2021 klokken 09:30

Koronainformasjon for Lunner kommune

knapp_smittestatus.jpg knapp_koronatest.jpg knapp_vaksinering.jpg knapp_kontakt_oss.jpg knapp_english.jpg knapp_tiltak.jpg

Lunner kommune følger nasjonale råd og regler

Har du spørsmål om korona? 

Har du spørsmål om korona, ta kontakt med koronatelefonen på 911 10 580 - tastevalg 3, mellom 12.00 og 15.00 mandag, onsdag og fredag. Du kan også sende en e-post til koronateamet@lunner.kommune.no.

Følg med på www.fhi.no for oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet om korona-pandemien. Her finner du råd, informasjon om situasjonen i Norge og verden, og veiledere for ulike bransjer.

Regjeringen.no - koronasituasjonen
Helsenorge.no - koronavirus


Status i Lunner kommune per 23.09.2021

Smitteutvikling den siste uken

20.09.2021: Nedjusterer massetesting på skolene - Les mer her

Status antall

Aktivt smittede under oppfølging:

6

Antall smittede per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene

176,6 (Oslo: 570,1)

Trend

Flat

Innlagte på sykehus

0

Døde

0

Totalt påvist siden pandemien startet

264

Siste tilfelle

21.09.2021

Status historikk fra 31.10.2020

Vi tester stadig flere, i tråd med rådene om at det skal være lav terskel for å teste seg. 

Statusen oppdateres ikke kontinuerlig, men vi forsøker å oppdatere daglig, og merker alle oppdateringer med tidsstempel. Ofte oppdateres tallene på kvelden eller tidlig neste dag. Dette er fordi testresultater ofte kommer sent på dagen og vi prioriterer rask smittesporing og -oppfølging med direkte kontakt med alle som er berørt.  

Vi gjør oppmerksom på at vi benytter en annen standard for "aktivt smittede" enn for eksempel VG. Vi teller smittede i isolasjon og oppfølging, som er siste 10 dager. VG benytter smittede siste 14 dager. Det gjør at det kan være forskjell på våre tall og VGs tall. Samtidig bruker vi smittede per 100 000 innbyggere siste 14 dager for å vise smittetrykk sammenliknet med Oslo som referanse. Vi får tall rett fra smittesporingsteamet, mens andre eksterne medier henter tall fra sentrale register. Her kan det også være forskjeller. 

Det vil også være litt forsinkelse i tallene du finner her, i forhold til rapporter i nyheter. Vi melder ofte fra om positive hurtigtester, mens registrene vi refererer her kun er bekreftede og innrapporterte tilfeller ved ordinær PCR-test. 

Regler og retningslinjer for smittevern i Lunner

Lunner kommune følger de nasjonale tiltakane som er fastsatt. Det er ikke vedtatt noen lokale forskrifter eller retningslinjer for kommunen. Her finner du de nasjonale råd og regler.

De grunnleggende rådene gjelder fortsatt; hold avstand, hold hendene rene, hold deg hjemme om du er syk og test deg dersom du har symptomer.

Ofte stilte spørsmål om koronareglene

Lunner følger de nasjonale smitteverntiltakene i Covid-19-forskriften. Nye nasjonale tiltak ble innført den 2.august 2021. Hva betyr disse reglene for meg som innbygger?

De viktigste reglene

Hold avstand, hold deg hjemme når du er syk, hold hendene rene, og test deg ved symptomer. Dette gjelder også fullvaksinerte.
 

Idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter

Kan barna mine dra på fotball- og håndballtrening, og kan jeg dra på trening? 

 • Barn og unge under 20 år kan delta på organisert trening som vanlig. 
   
 • Voksne kan drive aktivetet innendørs i grupper på inntil 30 personer, og utendørs i grupper på inntil 40 personer. Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne.
   

Kan jeg delta i fritidsaktiviteter som korps, teater, kor og lignende?

 • Barn og unge under 20 år kan delta i fritidsaktiviteter, uten krav om å holde 1 meter avstand.
 • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen, Dette gjelder både utendørs og innendørs.
 • Voksne dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen.
 • Forestillinger og konserter som samler mennesker på offentlige steder innendørs må følge regler for arrangementer.
   

Kan jeg delta i fritidsaktiviteter i andre kommuner?

 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.
   
 • Voksne kan drive organisert idretts- og fritidsaktiviteter innendørs i grupper på inntil 30 personer. Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette gjelder dersom det ikke er strengere regler i kommunen du reiser til. 
 • Utendørs kan voksne drive organisert idretts- og fritidsaktiviteter i grupper på inntil 40 personer.  Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette gjelder dersom det ikke er strengere regler i kommunen du reiser til. 


Arrangementer

Vi planlegger konfirmasjon for datteren. Kan vi gjennomføre? 

 • Planlegger du å ha konfirmasjonen hjemme, er det anbefalt å ikke ha flere enn 20 gjester fra andre husstander. Beskyttede personer kommer i tillegg.
   
 • Planlegger du å ha konfirmasjonen i leid lokale, kan inntil 100 personer møtes, både inne og ute.
   
 • Det anbefales å holde arrangementer utendørs enn innendørs. Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner.
   

Kan vi feire barnebursdag?

​Reglene for offentlige arrangementer er som følger:

Maks antall personer avhenger av

 • om det brukes koronasertifikat/testing
 • om det er faste tilviste plasser
 • om det er ute eller inne
  Innendørs Utendørs
Faste tilviste plasser Maks 3000 personer (opp fra 2500 personer). Inntil 500 per kohort, og maks 50 % kapasitet. Maks 7000 personer (opp fra 5000 personer). Inntil 500 per kohort, og maks 50 % kapasitet.
Uten faste plasser Maks 1500 personer (opp fra 1000 personer). Inntil 500 per kohort, og maks 50 % kapasitet. Maks 3000 personer (opp fra 2000 personer). Inntil 500 per kohort, og maks 50 % kapasitet.


Hva er faste, tilviste sitteplasser?

Faste, tilviste sitteplasser innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. Plassene er tilviste når de er nummererte, slik at man kjøper billetter eller verter viser til plasser. Helsedirektoratet anbefaler at arrangøren av hensyn til smittesporing bør sørge for en oversikt over hvor deltakerne sitter under arrangementet.

Rammene for sammenkomster avhenger mye av lokalet og hvem som kommer. Les mer her


Arbeidsliv

Kan jeg gå på jobb som vanlig, eller må jeg jobbe hjemmefra? 

 • Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen. Delvis hjemmekontor og fleksibel arbeidstid må påregnes. På arbeidsplassen må det være mulig å holde 1 meters avstand til alle. De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper. 

 

Skoler og barnehager

Kan barn og ungdom fortsatt gå på skolen og i barnehagen?

 • Ja. Både barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og Hadeland videregående skole holdes åpne. SFO og barnehager åpnet på grønt nivå ettter sommerferien, det planlegges grønt nivå også for skoler. Hva drift på gult og rødt nivå innebærer av smitteverntiltak, er godt beskrevet på Utdanningsdirektoratets nettsider og i smittevernveiledere for barnehage og skole.

   

Les mer om de nasjonale retningslinjene her.

Les den nasjonale koronaforskriften her.

 

Testing - hvem skal testes - hvor og hvordan?

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19 får anledning til å teste seg. Følgende bør testes:

 • Alle med symptomer på covid-19, inkludert alle med nyoppstått luftveisinfeksjon.
 • Alle som er nærkontakt til en person som har covid-19*.
 • Alle som kommet til Norge fra røde land eller områder de siste 10 dagene.
 • Alle som selv mistenker at de er smittet av koronaviruset.
 • Andre grupper etter vurdering av lege.
 • Alle som er i smittekarantene og får symptomer på covid-19.

* Testing av barn i barnehage- og barneskolealder uten symptomer er av mindre betydning. Barn uten symptomer kan testes etter ønske og i samråd med foreldre og foresatte.

Barn med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon, kan se an symptomene og holdes hjemme et par dager før eventuell test. Ved feber og hoste bør barnet testes for covid-19. Ved rask bedring kan barnet gå tilbake til barnehage/skole uten at testing gjennomføres.

Har barnet rennende nese som eneste symptom, men ellers i god allmenntilstand, behøver ikke å holdes hjemme eller testes. Se Folkehelseinstituttets flytskjema for når barn skal holdes hjemme. 

Hvem som blir testet, og kriterier for testing finner du her på Folkehelseinstituttets sider fhi.no


Trenger du noen å rådføre deg med? 

 • Ta kontakt med din fastlege per telefon (dagtid) for en vurdering.
 • Du kan også ta kontakt med legevaktens koronatelefon 911 10 580 for å bestille time for testing. Telefonen er åpen klokka 10.00 - 17.00.
 • Testing skjer ved nødetatsbygget i Gran hver dag, men du må bestille time før du kommer. Vi har ikke mulighet for drop-in. Bestill koronatest på nett her.
 • Trenger du annen legehjelp på kveldstid, ring legevaktens vanlige telefonnummer 116 117. For akutt hjelp, ring 113.

Smittesporing - Hvem ringer?

Ringer det et ukjent mobilnummer til deg? Ta telefonen! Det kan være smittesporingsteamet fra kommunen. Vi ringer ikke fra et bestemt nummer, men ulike mobilnumre. Tar du ikke telefonen, sender vi deg en sms i tillegg.

 

 

Karantene og isolasjon

For smittekarantene, reisekarantene og isolasjon er det egne regler som gjelder - oppdaterte regler finner du her.

Helsedirektoratet har utarbeidet karantenesjekken, som gjør at du kan se hvilke regler som gjelder for deg - her finner du karantenesjekken.

Er du i en risikogruppe?

Personer som regnes som en del av en risikogruppe, bes ta kontakt med egen fastlege for å vurdere om det er behov for å holde seg borte fra arbeid.  

For mer informasjon om risikogrupper viser vi til Folkehelseinstituttets sider.

 

Skole og barnehage

Alle skolene og barnehagene i Lunner er åpne, og fungerer tilnærmet normalt. Vi er nå på "grønt nivå". Dette betyr følgende:

 • Ingen syke skal møte på skolen
   
 • God hygiene
   
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
   
 • Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag

Les mer om trafikklysmodellen her


Smitte blant unge

Mange foreldre har spørsmål om den økende smitten og konsekvensene for barn og unge. 

Les mer om smitte blant barn og unge på udir.no.


Testing 

 • Nå kan elevene testes på skolen. Les mer om dette her.
   
 • Mistenker du at barnet ditt er smittet med koronavirus? Bestill koronatest her eller ring 911 10 580 for avtale om testing.
   
 • Skolehelsetjenesten er tilgjengelig på alle skoler. Ta kontakt med "din" helsesykepleier ved behov

Nedjustert TISK fra 27. september 2021

Det er besluttet at nedjustert TISK skal innføres i alle landets kommuner fra og med mandag 27. september 2021. Nedjustert TISK skal videreføres inn i den fasen som kalles normal hverdag med økt beredskap. Regjeringen har pr i dag ikke fastsatt når det blir overgang til denne fasen, men har formidlet at nedjustert TISK vil vare om lag 4 uker inn i normal hverdag med økt beredskap.

Med nedjustert TISK vil noen forskriftspliktede tiltak fortsatt gjelde, men det innføres lettelser for å minske tiltaksbyrden, samtidig som kommunenes smittesporingsarbeid effektiviseres. 

Dette er endringene fra 27. september:
- Den største endringen med overgang til nedjustert TISK blir at karanteneplikten kun vil omfatte uvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære personer.
- Karantene for ikke-vaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære personer, av en som er smittet, kan erstattes av testregime, enten ved:
daglig selvtesting fra fremre nese med antigen hurtigtest i 7 dager eller PCR-test annenhver dag i 7 dager.
- Øvrige ikke- eller delvaksinerte nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære personer slipper pliktig karantene, men oppfordres til å teste seg, begrense sosial kontakt inn til testsvar foreligger.
- I tillegg må de være spesielt oppmerksomme på om de får symptomer i inntil 10 dager etter smitteeksponering.
- Det skal være lav terskel for testing ved symptomer. Testingen kan foregå enten ved kommunal teststasjon eller ved selvtest hjemme. To selvtester tas med et døgn mellomrom.

Les mer på Helsedirektoratet sine nettsider - Lettelser på hvem som må i karantene fra 27. september

Corona Information in other languages

Status in Lunner

The latest cases of Covid-19 discovered in Lunner were on the 21th of September, where one case were discovered. 

Lunner kommune are currently following the national guidelines and rules. You can read about them here. 

Actively infected and being followed up: 6
Number of infected per 100 000 citizens last 14 days 176,6 (Oslo: 570,1)
Trend Flat
Hospitalised 0
Deaths 0
Infected since start of the corona pandemic 264
Latest case 21.09.2021

 

Traveling to Norway

Entering the country from abroad is subject to strict regulations. Read about them i detail here in different languages.
EN: International travels 
AR: الدخول إلى النرويج - قوانين الحجر الصحي والفحص  
DE: Einreise nach Norwegen – Quarantäne- und Testvorschriften 
ES: Viajar a Noruega – normas para la cuarentena y la realización de pruebas 
PL: Podróże do Norwegii – przepisy dotyczące kwarantanny i testu 
SO: Soo gelitaanka Norway – xeerarka karantiilka iyo baaritaanka 
TI: ናብ ነርወይ ምእታው-ውሸባን ናይ መርመራ ሕግታትን

Latest press conference

Here is a link to the newest press conference from the Norwegian Government 

18.06.21 - The Norwegian Government is continuing to reopen society
 

Corona information from the Government

Are you looking for informaton about the coronavirus in different languages. Press conferences, news and press releases, and information from the Government in several languages.

English – Engelsk
Polski – Polish – Polsk
Soomaali – Somali – Somalisk
ﺍﻟﹿﻌﹷﺮﹶﺑﻴﹽﺔ – Arabic – Arabisk
Español – Spanish – Spansk
Deutsch – German – Tysk
Français – French – Fransk
ትግርኛ - Tigrinya - Tigrinja

 

New cases still emerge regularly, and it is therefore urgent that we continue to practice good hand hygiene, 1 meter distance, and avoid social gatherings. Also, due to stricter restrictions as mentioned above, we must limit all travels, and only make those that are absolutely required. Note that all organized events are forbidden by law. Organized outdoor activities for children and adolescents are excepted, provided there ar fewer than 10 children and they are from the same municipality. 

Get tested even when you experience mild symptoms of fever, coughing or loss of taste or smell. Contact our corona hot-line on 911 10 580 for councelling and appointment for testing. 

Information in english about vaccination in Lunner  - click here and locate seperate section

For more information about the coronavirus in English visit: 

Norwegian institute of public health(Folkehelseinstituttet).

Helsenorge.no has information in several languages.

Here is information about home quarantine and home isolation in several languages.

If you return from travels to countries outside of Norway that require quarantine, please let us know at koronateamet@lunner.kommune.no. Also, for other enquieries regarding the corona virus, email us at koronateamet@lunner.kommune.no. Emails are answered on weekdays. If you suspect you are infected, or have had contact with infected individuals, please contact your doctor or local medical center.

For questions regarding non-medical issues connected to the corona pandemic, contact Lunner by phone at 61 32 40 00 (weekdays 8:30 - 15:00) or email at post@lunner.kommune.no.