Monsrud kryssingsspor bilde

Kommunestyret har vedtatt detaljregulering for Monsrud kryssingsspor

Kryssingssporet ved gamle Harestua stasjon på Monsrud skal forlenges


Plandokumentene finner du her:

Møteprotokoll  Planbestemmelser  Planbeskrivelse  Plankart for offentlig ettersyn