Penger

Søknadsfrist 1. mars 2019

Kulturmidler 2019

Nå kan lag og foreninger søke kulturmidler for 2019.


Søknadsskjema og retningslinjer er sendt registrerte lag og foreninger i både Gran og Lunner kommuner.

Her finner du søknadsskjemaene for allmenn kultur/barn og unge, idrettslag/foreninger og dans/kor/musikk/teater.

Søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til Gran kommune, tlf. 61 33 84 00 eller Lunner kommune, tlf. 61 32 40 00.

Søknad med vedlegg sendes postmottak@gran.kommune.no

Søknadsfristen er 1. mars 2019.