Bergenske Kongevei HMM 2013

Kulturminneplan på høring

I kommunestyremøte 12. desember ble det vedtatt å legge forslag til kulturminneplan ut på høring. Kulturminneplanen har blitt utarbeidet av Rådgjevande Arkeologar ANS (fagkyndig konsulent) på oppdrag fra Lunner kommune. 


Kulturminneplanen er en temaplan. Planarbeidet er delfinansiert gjennom KIK-programmet i regi av Riksantikvaren, og er gjennomført bla. i samarbeid med Oppland fylkeskommune.
 
Fagkyndig konsulent har utarbeidet planen med utgangspunkt i kjente kulturminner i Lunner kommune, og har hatt tilgang til referat fra folkemøte, annen innbyggermedvirkning og innspill fra administrasjonen i Lunner kommune. Det er ikke foretatt nye registreringer i forbindelse med planarbeidet, men en rekke objekter har blitt digitalisert inn i InnlandsGIS, og er å finne igjen i kommunekart.com.
 
Vi ber om innspill til post@lunner.kommune.no på planforslaget innen 28. februar 2020.