Lunner stasjon1924

Lunner kommune har fått en rekke innspill på kulturminneplan

I forbindelse med oppstart av arbeidet med kulturminneplan har Lunner kommune avholdt en kickoff/et seminar for å fortelle om planarbeidet og få innspill på hva som skal med i kulturminneplanen. Samtidig har Lunner kommune gjennomført et anbud, hvor Rådgjevande Arkeologar ANS vant konkurransen. 

Les mer..
Kulturminneplan

Lunner kommune skal utarbeide Kulturminneplan

Lunner kommune skal kartlegge og registrere kulturminner i kommunen, og utarbeide en kulturminneplan. Dette er første kulturminneplan kommunen utarbeider, og skal utformes som en temaplan. En temaplan vil være et godt utgangspunkt for videre utdypning i fremtiden.

Les mer..