Hadeland kulturskole

Hadeland kulturskole

Hadeland kulturskole er en interkommunal kulturskole for Gran og Lunner kommuner med ca. 400 elevplasser og 22 ansatte.


Det gis undervisningstilbud til barn og unge ved kulturskolen på Granvang i Gran, og ved de aller fleste grunnskolene i Gran og Lunner kommuner. Kulturskolen samarbeider nært med korpsene og teatergruppene, og har undervisning i musikk, drama, visuelle kunstfag og musikk- og sceneteknologi.

For mer informasjon om tjenestetilbudet gå til kulturskolens hjemmeside eller se under Kontakt oss.

OBS! Nå for tiden vil Kulturskolen gi undervisning til gruppe via nettet, og gi individuelle timer ved fysisk oppmøte.