Nyhetsoversikt

Roshov

Kunngjøring av oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Roshov

Etter bestemmelsene i plan og bygningsloven varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale knyttet til opparbeiding av VA-anlegg fra Roshov til Roa stasjon

Avtalen forhandles mellom LP II Invest Roa AS (919 757 779)  og Lunner kommune.


Det vil nå bli gjennomført forhandlinger knyttet til opparbeiding av VA-anlegg mellom Roshov og Roa stasjon.

Det er delegert til kommunedirektøren å framforhandle utbyggingsavtaler. Fremforhandlede avtaler vil bli kunngjort i 30 dager på kommunens hjemmeside. De som ønsker kan i denne perioden sende sine bemerkninger til kommunen.  Deretter skal avtalen legges fram for kommunestyret for godkjenning. Etter vedtak her vil avtalen bli signert av begge parter og er deretter gyldig. Gyldig avtale blir kunngjort.