Piperveien 2-4

Kunngjøring av vedtatt utbygginsavtale mellom Solrikt AS og Lunner kommune

08.03.19 - 17.03.19

Kommunestyret vedtok 07.02.19 i PS 4/19 utbyggningsavtale mellom Solrikt AS og Lunner kommune.

Denne avtalen skal sikre forsvarlig utbygging av Piperveien 2 - 4.

 

Du kan lese den signerte utbyggingsavtalen her: Underskrevet utbyggingsavtale Piperveien 2 - 4.pdf

Med dette er utbyggingsavtalen kunngjort i tråd med bestemmelsene i plan og bygningsloven § 17 - 4.