Aktiv i Lunner - Roa

Aktiv i Lunner har åpen kafé og treningsgrupper på Roa. Vi tilbyr en møteplass og aktiviteter som kan fremme egen helse og gi en meningsfull hverdag. Tilbudet er åpent for alle over 18 år. Treningsgruppene er tilpasset ulike nivå. Se brosjyre (link nederst) for mer info om gruppene, eller kontakt fysioterapeut på tlf. 409 07 879.


NB!  P.t. endringer i tilbudet pga. koronavirus/covid19. Følg oss på Facebook for oppdateringer; Aktiv i Lunner

 

På tirsdager på Roa omsorgsbolig:

  • Kl. 09.45 - 10.45:

Sirkeltrening. Ingen påmelding. Ring fysioterapeut Lisa Øistad på tlf. 40907879 dersom du lurer på om denne gruppen passer for deg. P.t. ute på Frøystad pga. covid19

  • Kl. 11.15 - 11.45

Stoltrim på Roa omsorgsbolig og aktivitetssenter. P.t. avlyst pga. covid19 
 

  • Kl. 12.00 - 13.00:

Sterk og stødig treningsgruppe for seniorer 65+ (Kontakt fysioterapeut Lisa Øistad på tlf. 409 07 879 for påmelding)

Gruppen driftes av en frivillig, Anette Wad, som er kvalifisert instruktør i sterk og stødig. De som ønsker det samles i kafeen etter trening for sosialt samvær.
 

  • KaffeRoa, kafeen vår på Roa omsorgsbolig, er åpen tirsdager og fredager fra kl. 09.00 - 13.30.

Følg gjerne også facebooksiden Aktiv i Lunner.

Brosjyre til utskrift


Aktivitetssenteret Tunet

Besøksadresse Lunnerlinna 43B, 2730 Lunner  

Aktivitetssenteret Tunet er et lavterskel aktivitetstilbud for mennesker med psykiske helseplager og/eller rusrelaterte utfordringer. På Tunet er det mulighet for sosialt samvær og spise lunsj i fellesskap. Egenbetaling for mat. Ingen påmelding.

Åpningstider:

Mandag: 11.30 - 15.00

Onsdag: 11.30 - 15.00

Kontaktinfo:

Aktivitetssenteret Tunet telefon: 948 20 135

Kontaktinformasjon psykisk helse og rusoppfølging

Ved akutte behov, ta kontakt med din fastlege, legevakt 116 117 eller 113

Mental helse hjelpetelefon: 116 123

Mental helse chat: sidetmedord åpent kl. 08.00 - 23.00

Informasjon i forhold til Covid-19

Aktivitetssenteret Tunet har endrede tilbud jf. covid- 19, med påmeldingLavterskeltilbudet organiseres i mindre grupper på grunn av smittevern hensyn. Ønsker du å delta ta kontakt for påmelding.

Se her under avsnittet - Idrettsaktivitet og bibliotek og andre kommunale tjenestetilbud