Lean-verktøy

Lean er en prosess som kan benyttes for å etablere en kultur for kontinuerlig forbedring på den enkelte arbeidsplass. Prosessen inneholder flere verktøy som også kan brukes uavhengig av helheten i prosessen

Hvorfor?

På alle arbeidsplasser er det muligheter for forbedringer. Målet er at enhver ansatt skal ha høy bevissthet om sin egen rolle i å utvikle egen arbeidsplass. Forbedringene skal tjene tre hensikter:

  • En forbedring i forhold til den som mottar tjenesten.
  • En effektivisering av ressursbruken slik at frigjorte ressurser kan brukes på andre og viktigere oppgaver.
  • En økt medarbeidertilfredshet på grunn av at arbeidsoppgavene oppleves mer meningsfulle og unyttige aktiviteter eller uhensiktsmessige prosesser er fjernet.

Hvordan?

De verktøyene som benyttes i Lean er konkrete og gir mulighet til å avdekke forbedringsområder, få medarbeidere med i å foreslå løsninger og ha systematikk på gjennomføring av de tiltak en blir enige om.

Forbedringshjulet

Prioriteringsmatrisen