Nyhetsoversikt

Logo Miljørettet helsevern IKS

Søknadsfrist: 25. oktober 2021

Ledig stilling: Rådgiver miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern IKS er et interkommunalt selskap for Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Nordre Land, Søndre Land, Gran og Lunner. Enheten har 5 årsverk og utøver lovpålagte oppgaver etter deler av folkehelseloven, smittevernloven, røykeloven og en rekke forskrifter til disse i nært samarbeid med kommunenes egne kommuneoverleger.


Vi søker etter en dyktig og engasjert medarbeider med relevant erfaring og interesse for miljørettet helsevern og forebyggende helsearbeid i ett års vikariat i 100 % stilling.


Arbeids- og ansvarsområde:

 • Saksbehandling og tilsyn etter gjeldende lovverk innen miljørettet helsevern; barnehager, skoler, solarier, salongvirksomheter, badeanlegg m.m.
 • Rådgivning, medvirkning og saksbehandling innenfor fagområdet (uttalelser til planer, klagesaksbehandling, deltakelse i samarbeidsorganer, informasjon til publikum, veiledning m.m.)
 • Arbeid knyttet til et spesifikt prosjekt kan bli en del av stillingen


Kvalifikasjoner:     

 • Minimum 3-årig utdanning fra universitet eller høgskole innen relevant fagkrets (gjerne innen miljørettet helsevern, helse- og ingeniørfag, HMS eller yrkeshygiene)
 • Erfaring fra arbeidsområdet eller tilsvarende fagområder, samt erfaring fra offentlig saksbehandling er en fordel
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner i norsk skriftlig og muntlig
 • Erfaring med bruk av digitale arbeidsverktøy


Egenskaper:

 • Omgjengelig og positiv med godt humør
 • Fleksibel, løsnings- og resultatorientert
 • God rolleforståelse innen forvaltning og myndighetsutøvelse
 • Evne til å jobbe systematisk og selvstendig og i samarbeid med andre
 • Personlig egnethet vektlegges


Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et godt og sterkt fagmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Fleksitid
 • Søker må ha gyldig førerkort (klasse B) og kunne disponere egen bil til bruk i tjenestekjøring. Bilgodtgjørelse etter statens satser
 • Vanlige kommunale ansettelsesvilkår og pensjonsordning gjennom Kommunal Lands Pensjonskasse (KLP)
 • Den som blir tilsatt må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til: Randi Haugen, tlf.

970 23 621 (randi@mrhv.no).

Arbeidssted: Selskapet har lokaler i Mustad Næringspark på Gjøvik.

Søknad sendes elektronisk til: randi@mrhv.no

Tiltredelse etter avtale.

Søknadsfrist: 25.10.2021

Les mer her på Miljørettet helsevern IKS sine egne nettsider.