Realfag

Lunner blir realfagskommune


Etter vedtak i kommunestyret søkte Lunner kommune om å få delta i den nasjonale satsingen Realfagskommuner. Nå er bekreftelse kommet om at søknaden er innvilget. Det betyr at skoler og barnehager i kommunen skal starte arbeidet med å videreutvikle barn og elevers kunnskap og kompetanse innenfor realfagene fom kommende skoleår. Gjennom en nasjonal samling 19. mai vil kommunen få vite mer om hva denne satsingen konkret går ut på.