Presentasjon "Varig trygghet"

Lunner - Gran brann og redning på besøk på Lunner barneskole

Lunner - Gran brann og redning fikk presentert arbeid med brannsikkerhet i boliger av 6. trinn ved Lunner barneskole. Dette var en av oppgavene i prosjektet "Varig trygghet"

Arbeid med prosjekt "Varig trygghet"
Arbeid med prosjekt Varig trygghet
Arbeid med prosjekt "Varig trygghet"
Arbeid med prosjekt Varig trygghet
Oppgavehefter "Varig trygghet"
Oppgavehefter Varig trygghet
Lunner - Gran brann og redning får presentert prosjektet elevene har jobbet med
Lunner - Gran brann og redning får presentert prosjektet elevene har jobbet med
Presentasjon "Varig trygghet"
Presentasjon
Presentasjon "Varig trygghet"
Presentasjon

Først ut i prosjektet var 6. trinn ved Lunner barneskole. Her fikk elevene undervisning fra brannvesenet, hjemmelekse med sjekklister for brannsikkerhet hjem, oppgaver om temaet brann, samt en gruppeoppgave om å lage det brannsikre huset. Prosjektoppgaven skulle presenteres for brannvesenet og resten av klassen.


Presentasjonene

Elevene hadde jobbet med prosjektet i Minecraft, et dataprogram hvor du kan bygge din egen digitale eiendom med blant annet hus av blokker i ulike materialer. Elevene var satt sammen i grupper på 3-4 personer hvor hver gruppe laget sitt eget hus med ulike former for brannsikring. Gruppene hadde også laget og fylt ut et oppgavehefte de leverte til de utsendte gutta fra brann og redning. 

Hver gruppe presenterte arbeidet sitt for brann og redning og hele klassen. Det ble presentert mange fine løsninger med rømningsveier, røykvarslere, komfyrvakter og brannslukningsutstyr.


Bakgrunn for prosjektet 

Lunner - Gran brann (LGBR) og redning ønsker å bidra til å legge til rette for trygge og sikre familier, barn og ungdommer på Hadeland. Vi ønsker at barn og ungdom skal få den kunnskapen de trenger innen brannsikkerhet, slik at de vil bo trygt i kommunene våres.

Derfor startet vi et samarbeidsprosjekt sammen med Varig Hadeland Forsikring, der vi skal sette søkelys på brannsikkerhet gjennom et undervisningopplegg rettet mot den oppvoksende generasjonen i bygda vår.

Prosjektet har fått navnet «Varig trygghet».  Prosjektet skal rette seg mot de ulike aldersgruppene med tilpasset informasjon og aktiviteter.

Dermed vil barn og ungdom få jevnlige «drypp» om temaet brannvern helt fra 5-6 årsalder og fram til de går ut av videregående skole.

Å få mulighet til å prege hele årskull over flere år på denne måten, mener vi er utrolig viktig sett med skadeforebyggende øyne. Vi har stor tro på at prosjektet Varig trygghet vil bidra til å skape gode og riktige holdninger til brannsikkerhet. Vi håper også at prosjektet over tid vil bidra til å skape gode og riktige holdninger med hensyn til brannvern. Noe som også vil bidra til at barna blir tryggere i de valg som de må ta om sin egen sikkerhet når de blir eldre og skal stå på egne ben.

De minste vil stifte bekjentskap med brannbamsen Bjørnis, en populær brannbamse som elsker å ha fokus på brannsikkerhet.  På videregående skolenivået vil avgangselevene få informasjon om hvordan en hybel eller bolig skal være sikret og hvem som har ansvaret for dette. I tillegg vil de få tips om hvilke brannfeller som normalt er for denne aldersgruppen.

​Artikkel fra Granstoppen om prosjektet Varig trygghet