012d2d4f0afec784ac81ee5b5d542d103b7023ac4a

Kommunen overtar LHOS fra entreprenørene 2. september

Lunner kommune har fått nøklene til sitt nye helse og omsorgssenter

Historisk dag for Lunner kommune da ordfører Harald Tyrdal onsdag 2. september kunne ta over nøklene til det nye Lunner helse- og omsorgssenter på Harestua fra entreprenør Consto.

0109f94d06c12ef5a54c72f6c8e448344ff12c8de5
01be41763be43443a51c5648e2d9b5e00f9cf2a4d3
019e8bad9d861fe5547ea0546cfadc84dda7b06a56
Ragnhild Trontveit er avdelingsleder på LOS i dag, og gleder seg til å ta i bruk det topp moderne nye omsorgssenteret. Marte Skaug er prosjektkoordinator for nye LHOS for Lunner kommune.
014aae0354140a77ec770e2d979e0bf3c97594a8f1
01abf24075f7efae4f0e11af208ccb8c5f487aea2b
01f26e7bca58a5fc6aab3ad23cf8fd956e294f7da5
01d16473ba79423f174e8d0e212da83e4ce60d2b01
0116d3281800f3f31b717fdd6d7cedab22690d59f7

Det er vårt! I dag kunne representanter fra kommunen, med ordfører Harald Tyrdal i spissen, ta imot nøklene til LHOS, etter to års intens byggeprosess. Byggeprosessen har fulgt planen i forhold til tid og kostnader.

-Vi har landet dette godt, takket være en god og ryddig organisering, med veldig løsningorienterte folk, fra politikere i styringsgruppa til byggherre og entreprenør. Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Norconsult og Consto, sier prosjektleder i Lunner kommune, Geir Sterten. 

- Jeg vil berømme alle som har vært involvert i dette prosjektet, både våre folk og våre eksterne samarbeidspartnere. Takket være gode prosesser med medvirkning hele veien har vi fått det helse og omsorgssenteret vi drømte om, og som overgår mine forventninger, sa rådmann Dag Flacke etter nøkkeoverrekkelsen.


Og for et bygg det har blitt! Vi gleder oss til å kunne det frem ordentlig når mer er flyttet inn og på plass av møbler, utstyr og utsmykning. Offisiell åpning blir senere på høsten - etter planen skulle vi invitert til åpen dag, men grunnet korona blir det ikke mulig. Vi jobber derfor med en digital visning som viser frem bygget og alle de gode løsningene for beboere og medarbeidere. 

- Dette er en fantastisk dag, en merkedag i en lang prosess med mange vanskelige og krevende valg underveis. Det er nå det virkelig begynner, når vi skal fylle det med innhold slik at det virkelig kan bli et senteret for omsorg og helse i kommunen, sa ordfører Harald Tyrdal. 


Nå starter jobben med å innrede og gjøre klart til innflytting 28. Oktober. Opplæring av ansatte skal skje i perioden uke 39 til 41.