Integrering

Lunner kommune lykkes med integrering

Lunner kommune er blant de kommunene som lykkes med integrering, i følge en liste Sylvi Listhaug har fått utarbeidet.

Kommunene blir målt på hvor mange av flyktningene som kommer over i arbeid eller videre utdanning ett år etter introduksjonsprogrammet er slutt. Lunner har 64 % måloppnåelse, noe som plasserer oss på 20. plass av landets kommuner.

I fjor kom det 15.300 flyktninger til landet. I år er det estimerte antallet ca. 4400. Det betyr at kommunene nå slåss om å bosette de flyktningene som venter i mottak. Integreringsministeren sier at de kommunene som lykkes godt med integreringen, skal prioriteres med hensyn til bosetting. For Lunners del kan det bety at vi kanskje får bosette det vedtatte antallet flyktninger også i årene framover. Flyktningtjenesten og Voksenopplæringen sysselsetter i dag 40 personer.

Avisartikkel fra Aftenposten 19. september 2017