eDialog

Lunner kommune ønsker at flere skal ta imot digital post

4 200 innbyggere i Lunner har ikke tatt i bruk digital postkasse. Nå starter vi en kampanje for å få flere til å ta imot digital post fra kommunen.

1,7 millioner nordmenn bruker i dag digital postkasse og får dermed post fra kommunen og andre offentlige etater digitalt i stedet for som papirpost. Men potensialet for bruk av digital post er vesentlig større. I Lunner kommune er det 3045 innbyggere som har tatt i bruk digital postkasse. Det utgjør 31,7 prosent av alle innbyggere over 15 år – og det plasserer oss på en 52.plass blant kommunene i Norge

Gjennomfører kampanje
Samfunnet bruker i dag store ressurser på papirpost. Derfor setter vi i gang en kampanje for å få flere til å velge bort papir. I løpet av de nærmeste dagene vil de som ikke har opprettet digital postkasse, få en e-post fra oss med oppfordring om å gjøre dette.

-I dag sender vi ut brev i postkassen til 4 200 innbyggere, noe som koster ti kroner per brev. Det høres kanskje ikke så mye ut, men til sammen er dette ressurser og penger vi kunne brukt på noe langt mer nyttig, som for eksempel barnehage, helse eller kulturtilbud. Målet vårt er at alle innbyggere går over til digital postkasse slik at vi sparer disse ressursene og ikke minst miljøet, sier arkivmedarbeider Hege Løken i Lunner kommune.

Praktisk for innbyggerne

Vi tror også at mange innbyggere vil synes digital postkasse er praktisk: Du unngår unødvendig ventetid, og får mange brev fra det offentlige og det private direkte i den digitale postkassen. Raskt, sikkert og enkelt, skriver kommunen på sine nettsider.

De som trenger hjelp til å opprette digital postkasse, eller har spørsmål om tjenesten, kan kontakte oss - vi hjelper gjerne til, sier Hege Løken

Ønsker du å prøve selv kan du gå inn på nettsiden: www.norge.no

  • Gå inn på http://www.norge.no/
  • Velg digital postkasse
  • Finn fram den elektroniske ID-en (e-ID), for eksempel BankID.
  • Velg enten Digipost eller e-Boks.
  • Følg instruksjonene fra e-Boks eller Digipost for å opprette postkasse.