Miljøprisen Lunner Hege og barn

Lunner kommune sin miljøpris for 2018

Gratulerer så mye til Grindvoll barnehage som ble tildelt den første miljøprisen i Lunner. Prisen ble delt ut i kommunestyret den 7.juni. Komité for infrastruktur, miljø og eiendom (KIME) var jury og bestemte at det var Grindvoll barnehage v/Hege Utheim Øiom som skulle tildeles prisen etter at de hadde mottatt forslag til kandidat og utfra de kriteriene som var satt for prisen.

Miljøprisen Lunner Hege og barn
Foto: Per Eivind Knudsen - avisen Hadeland

Begrunnelse for at Grindvoll barnehage ble tildelt prisen

Grindvoll barnehage har i lengre tid hatt en miljøprofil, bl.a ved å ha lavvogruppe, de benytter nærmiljøet og gir gode miljøholdninger til barna. De er mye ute i naturen og ved å lære om og bruke naturen, så er sjansen stor for at barna også vil ta spesielt vare på naturen og miljøet videre i livet. Nå har barnehagen i tillegg gjort en solid jobb for å bli miljøsertifisert og de har nylig fått det synlige beviset på dette.

De har gått gjennom rutinene og miljøprofilen i alle ledd:

  • det pedagogiske arbeidet
  • arbeidsmiljøet
  • innkjøpsrutiner
  • drift av bygningen
  • HMS-systemet hvor miljøarbeidet er med

Formålet med miljøprisen er å motivere til miljøinnsats blant kommunen sine innbyggere, næringsliv, lag/foreninger og andre. Det er ingen tvil om at Grindvoll barnehage motiverer til miljøinnsats. Barnehagen oppfyller bl.a kriteriet om å ha gjort en miljøinnsats over lang tid, de har gjort en innsats som støtter opp om klima- og energiplanen og KIME-planen og de har bidratt til en positiv virkning for miljøbevisstheten i lokalmiljøet ved å lære barna tidlig hva miljøbevissthet betyr.

Ved å være Miljøfyrtårn har barnehagen en plan og en forståelse for hvordan miljøarbeidet skal foregå framover. De har starta et godt arbeid for å få miljøgevinster på sin egen drift og de skaper gode miljøholdninger hos barn, noe som kan smitte over på foreldre og andre.

Det er i barnehagen en må begynne for å skape de gode miljøholdningene og det har Grindvoll barnehage skjønt! De er et fyrtårn og dermed også en veiviser for andre som vil gjøre en miljøinnsats.

Prisen var kortreist glasskunst fra Glasskunstner Frøydis Samuelsson, diplom, kr 10 000,- og blomst.