Kurs

Lunner og Gran er nummer 2 og 3 i Oppland på å få flyktninger ut i arbeid!

Det kommer frem i resultatene for 2017 for introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har publisert.


Nesten 5 av 10 deltakere går direkte til arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram. Det er store forskjeller mellom kommunene, viser tall for 2017 publisert av IMDi. Som tidligere undersøkelser viser, er det også i 2017 store forskjeller mellom kommunens resultatoppnåelse. Omtrent alle kommuner har tiltak som gir formelle kvalifikasjoner og arbeidstrening – men disse tiltakene brukes for sjeldent. Kun 38 prosent av tiltakene er rettet mot arbeidslivet og 26 prosent av tiltakene er rettet mot utdanning.

 

  • Dette er et paradoks. Hele poenget med introduksjonsprogrammet er at flyktninger skal komme i jobb og utdanning. Tiltak vi vet virker blir ikke brukt aktivt nok. Mange kommuner kan helt klart bli mer ambisiøse på vegne av sine nye innbyggere, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi.

 

De tre kommunene (med minst 15 deltakere) som har fått størst andel deltakere ut i arbeid og utdanning i 2017 i Oppland er Gjøvik, Lunner og Gran. Du kan sjekke resultater for andre kommuner og sammenligne i IMDis tall og statistikkverktøy her

Faktaboks: Introduksjonsprogram

Nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente som har behov for grunnleggende kvalifisering, deltar i introduksjonsprogram i kommunen de er bosatt i. Målet er at de skal lære norsk og komme raskt ut i arbeid eller utdanning. Programmet varer som regel i to år, men kan være kortere dersom personen ikke lenger har behov for å delta i programmet. Programtiden kan forlenges opp til 3 år ved behov. Noen kommuner tilbyr program, år 4, i Jobbsjansen.