Nyhetsoversikt

Skateboard

Søknadsfrist fredag 14. mai 2021

Lunner ungdomsråd deler ut 50 000 kroner

Lunner ungdomsråd disponerer hvert år 50 000 kroner som skal benyttes til å støtte tiltak av og for barn og unge i Lunner kommune.


I møte 17.11.09 gjorde ungdomsrådet flg. vedtak:

Ungdomsrådet ønsker å gi grupper, lag og organisasjoner som driver, eller ønsker å starte tilbud for barn og ungdom under 18 år, mulighet til å søke på ungdomsrådets midler.

Mottakerne av midler vil bli bedt om å avgi en enkel rapport om bruken innen neste fordelingsmøte i ungdomsrådet.

Søknadsfrist er fredag 14. mai 2021

Spørsmål kan rettes til ungdomsrådets sekretær Jane Rogstad Slette, tlf – 476 63 522 eller jane.rogstad.slette@gran.kommune.no

Søknadsskjema finner du her.