Nyhetsoversikt

Lunner ungdomsråd 2021 - 2022.

Lunner ungdomsråd søker nye medlemmer

Er du ungdom mellom 15 og 18 år? Da kan du melde deg inn Lunner ungdomsråd. Fristen er 1. oktober.


Lunner ungdomsråd oppfordrer ungdom mellom 15 og 18 år som er bosatt i Lunner til å melde seg inn i ungdomsrådet. 

Ungdomsrådets oppgaver er blant annet å bevilge penger til prosjekter som omhandler ungdom, samt diskutere saker som er viktig for ungdom.

Det er kommunestyret som oppnevner medlemmer og varamedlemmer til ungdomsrådet. Rådet skal bestå av opptil 19 barn og unge i alderen 11 til 18 år.. Organisasjoner som representerer barn og ungdom har rett til å fremme forslag om medlemmer. Er du mellom 15 og 18 år kan du også selv søke om plass i rådet. 

Har du lyst til å bli med i Lunner ungdomsråd? Ta kontakt med Jane Rogstad Slette på e-post eller telefon 476 63 522.