Nyhetsoversikt

Monsrud - Foto: Helene Stalheim, Bane NOR

Melding om arbeid på Monsrud 27. november - 5. desember - Gamle Harestua stasjon

Bane NOR skal utføre arbeid langs jernbanesporet på Gjøvikbanen i forbindelse med etablering av nytt og lengre kryssingssor for lange godstog.


Detaljer om arbeidet

Arbeidet er en del av et større prosjekt som er regulert og godkjent i Detaljregulering for Monsrud kryssingsspor. Reguleringen inkluderer dispensasjon ifm. støy NB – anleggsområdet strekker seg over flere hundre meter, så aktiviteten er ikke begrenset til kun å være på stasjonsområdet. Prosjektet kan du følge her. Linken vil også ligge her på denne prosjektsiden fram til prosjektet er ferdig. Nyheter vil bli lagt løpende på undersiden -Nyheter til prosjektet.


Arbeidstider

27.11. kl. 03.20 – 29.11. kl. 02.20:
Døgnkontinuerlig anleggsarbeid ifm. Bane NORs 48-timerstogstopp. Naboer blir informert og fulgt opp med tiltak av Bane NOR, samt at informasjon om arbeidet blir lagt her.

Uke 48 (natt til mandag 29.11. t.o.m. natt til søndag 05.12. (7 netter)):
Anleggsarbeid på natt i tidsrommet kl. 19.00 - 07.00.

Naboer blir fulgt opp på tilsvarende måte som beskrevet over.
Utover nevnte vil det være ordinær aktivitet på dagtid mandag - fredag kl. 07.00 - 19.00 fra dags dato og ut uke 48.