Nyhetsoversikt

Arbeid på jernbane

Melding om støyende arbeider langs jernbanesporet

Bane NOR skal utføre arbeid langs jernbanesporet på Gjøvikbanen.


Detaljer om arbeidene

Anleggsarbeid langs Gjøvikbanen mellom Harestua og Bjørgeseter. Omfanget er noe uavklart, men pr. nå er det aktuelt med nattarbeid i tidsrommet kl. 20.00 - 06.00, og det vil bli brukt skinnegående anleggsmaskiner og noe øvrig utstyr. Arbeidet vil utføres iht. de tillatelser som er innvilget for anlegget, og arbeidslagene er informert om å ta hensyn så langt som mulig og da særlig i innsovningsperioden kl. 23.00 - 01.00. Arbeidet er del av et større prosjekt som er regulert og godkjent i - Detaljregulering for Monsrud kryssingsspor. Reguleringen inkluderer dispensasjon ifm. støy.

Naboer er informert om arbeidet via Bane NOR. 


Arbeidstider

Arbeidene vil skje på natt mellom kl. 20.00 og 06.00:

  • 24. - 28. april mellom Harestua og Bjørgeseter
  • 26. mai - 2. juni 2021. Vi har ikke informasjon om spesifikt sted på anleggsstrekningen pr. nå. 


Hvorfor natt - og helgearbeider?

Pga. tett togtrafikk som må avvikles som normalt, må dette dessverre utføres i togfrie perioder på natt. Arbeidet vil foregå fortløpende langs sporene, og de berørte naboene vil ikke bli påført støy over lengre tid. Tid på døgnet det skal arbeides er fra ca. kl. 20.00 - 06.00.