Arbeid på jernbane

Varsel om støyende nattarbeid på Stryken

Melding om støyende nattarbeid på Stryken

Bane Nor moderniserer Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det mellom 9. - 10. desember og 16. - 23. desember foregå nattarbeid på Stryken stasjon. 

Detaljer om arbeidene

Arbeidene omfatter etablering av ny kontaktledningsmaster. Dette arbeidet vil utføres med skinnegående arbeidsmaskiner og vil pågå kontinuerlig i perioden.


Arbeidstider

Arbeidene vil foregå fra den 9 - 10. desember kl. 22.00 til kl. 07.00, og den 16. - 23. desember fra kl. 22.00 til kl. 07.00.


Hvorfor nattarbeider?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Gjøvikbanen blir berørt.

 

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt med:

Vegard Slaaen
Fagsjef NJD
Mob: +47 41160293

Odd Albert Nygård
Byggeleder, Bane NOR
Mobil: 916 57 535
E-post: oan@banenor.no