Nyhetsoversikt

Raskt internett

Fikk tildelt 3,3 millioner i statlig støtte

Mer støtte til bredbåndsutbygging

Lunner kommune har for andre året på rad fått fullt tilslag på sin søknad om støtte til bredbåndsutbygging i kommunen. Denne gangen var tildelingen på 3,3 millioner NOK i statlig støtte. Sammen med lokale bidragvil dette gi bredbånd til om lag 150 nye husstander. 

Dekningskart for 30 mbit per sekund i Lunner
De svarte firkantene viser at husstander har dekning på minimum 30 mbit/s, mens de i de røde ikke har det.

Det var før sommeren at søknaden om bredbåndsmidler ble sendt inn til Viken fylkeskommune, som forvalter støtteordningen på vegne av Nasjonal kommunikajsonsmyndighet - NKOM. Viken hadde en ramme på totalt 78 millioner kroner, og av disse har altså Lunner blitt tildelt 3,3 milloner. 

Fordi det er krav om at man lokalt på sørge for 25% av den totale kostnadsrammen for prosjektene, kan ikke kommunen søke om midler til hele behovet for utbygging av bredbånd i kommunen på en gang. I 2020 fikk Lunner tildelt over 4 millioner, og disse midlene vil bli brukt i en utbygging som starter i høst.

Nå må vi sørge for å få mest mulig bredbånd ut av midlene vi har fått. Kostnadsrammen på det vi søkte på var beregnet til 8,4 millioner.

Grunnlaget for søknaden var en kostnadsberegning for utbygging vil gi bredbånd til om lag 150 nye husstander i følgende områder: 

Virstad og Korsrud

Tveita/Grualia

Skøien og Kjørkevegen

 

Nå skal det lyses ut konkurranse om utbygging til disse adressene. Den vil løpe gjennom vinteren, og bygging vil tidligst kunne komme i gang høsten 2022. 

 

Søknaden er bygget på dekningskart, samtaler med de store utbyggerne og tilbakemeldinger fra innbyggerne. Kravet for støtte er at hustandene har mindre en 30 mbit/s nedstrøms hastighet, og at det ikke foreligger konkrete planer om utbygging i områdene. Imidlertid endrer rammene seg for en slik utbygging etter som tiden går. Prisutvikling, teknologisk utvikling, utbygging av andre løsninger eller endrede planer hos utbyggerne, kan endre forutsetningene mellom en slik første skisse, og den endelige utbyggingen. Derfor er det for tidlig å si hva det endelige resultatet blir. 

Utbygger tar selvsagt en del av kostnaden ved en slik utbygging, men det er grenser for hvor dyr en utbygging kan være før den ikke lenger er lønnsom. Derfor er det nødvendig med bidrag fra andre steder om utbygging skal kunne skje. Det kan være direkte midler eller arbeidsinnsats fra kommunen, lokal dugnadsinnsats, forhøyede tilkoblingsavgifter eller gaver og støtte fra private. Dersom noen grender eller nabolag ønsker å bidra med dugnad vil vi veldig gjerne høre om det. Ta kontakt med bo- og næringsrådgiver Torstein Brandrud på mail eller telefon (91166607.)

Neste steg er å lyse ut en offentlig konkurranse. Vilkårene for utlysingen vil bli offentliggjort senere. 

Dette skal vi få til - det må vi bare sørge for! Og selv om ikke ditt område er med i denne søknaden, så gir vi oss ikke før vi har nådd målet vårt om at alle innbyggere skal ha et fullverdig tilbud om tilstekkelig raskt internett. 

Les mer om tildelingen på Viken sine nettsider her! 

Les mer om vilkårene for støtteordningen fra NKOM her!

Les mer detaljert om dekningskartene til NKOM her!

Er du bekymret for at kobbernettet skal bli borte?NKOM har pålagt Telenor å forlenge levetiden på kobbernettet i inntil 5 år