Nyhetsoversikt

Leif G. Koch viser fram miljøprisen

Miljøprisen 2021 til Leif Grenager Koch

Leif Grenager Koch fra Grua mottok under kommunestyremøtet 2.september, Lunner kommune sin miljøpris for 2021 bl.a for sitt miljøengasjement i ulike lag og foreninger og sin gode formidlingsevne når det gjelder natur og miljø.

overrekkelse av prisen fra ordfører
Leif G. Koch mottar miljøprisen fra ordfører Harald Tyrdal

Lunner kommune sin miljøpris deles ut hvert år og i 2021 var det Leif Grenager Koch som ble utnevnt til prisvinner. Det var plan- og utviklingsutvalget som i sitt møte 24.august bestemte at Koch skulle få prisen i år og den ble delt ut av ordfører Harald Tyrdal i starten av kommunestyremøtet 2.september.

Prisvinneren har har i mange tiår vært engasjert i natur og miljø og arbeidet med problemstillinger knyttet til miljø i en bred sammenheng. Han innehar mye kunnskap om naturen og geologien spesielt, både fra utdannelsen innenfor paleontologi, og mange års erfaring. Leif er også interessert i bevaring av verdifulle historiske minner og verneverdig natur. Han har brukt sin kunnskap og engasjement bl.a innenfor Turistforeningen, Lunner historielag og Bergverksmuseet på Grua. Han har engasjert seg i saker i lokalmiljøet og påpekt hensyn i forhold til natur og miljø. Ikke minst er Koch en god formidler av kunnskapen sin til både barn, unge og voksne og således bidrar han til å spre miljøbudskapet og skape miljøengasjement også hos andre.

Miljøprisen består av et flott keramikkfat hvor leira er brent med rakuteknikk. Motivet i fatet gjenspeiler sola, himmelen og det grønne. Fatet er laget av den lokale kunstneren Marianne Nilsen. I tillegg består miljøprisen av en pengegave på kr 10 000,- og diplom.

Gratulerer med Miljøprisen 2021, Leif Grenager Koch!