Nyhetsoversikt

grønn eng med tre

Frist for å melde inn kandidater er 1.august

Miljøprisen 2021

Det er mange som gjør en god miljøinnsats i Lunner. Kjenner du noen som har gjort en spesielt god innsats for miljøet - ikke nøl med å melde fra til oss!


Kjenner du noen som:

  • har gjort en viktig miljøinnsats over lang tid
  • har gjort noe innovativt på miljøområdet
  • har gjort noe som har gitt betydelige resultater når det gjelder klimaarbeid
  • har gjort en innsats som støtter opp under klima- og energiplanen
  • har bidratt til en positiv virkning for miljøbevissthenen i lokalmiljøet

…..da må du si ifra til oss!

Innbyggere, næringsliv, lag/foreninger og andre kan få prisen.

Miljøinnsats er for eksempel:

  • reduksjon av klimagasser, forurensning og støy
  • reinere jord, vann, luft
  • bevaring av biologisk mangfold og verdifull natur
  • miljøriktig forbruk, innkjøp

Tidligere vinnere av miljøprisen er:

2018: Grindvoll barnehage

2019: Kåre Olerud

2020: Inger og Dag Berge

Plan- og utviklingsutvalget er jury og bestemmer hvem som skal få prisen. Prisen blir delt ut i kommunestyret 2.september.

Send inn forslag til kandidat og hvorfor akkurat din kandidat fortjener Miljøprisen på en enkel e-post innen 1.august til: post@lunner.kommune.no