Modige, mangfoldige Hadeland

Modige mangfoldige Hadeland

Handlingsplanen «Modige, mangfoldige Hadeland» er her. Planen skal sikre bedre inkludering av mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet.


Vi ønsker at Lunner skal være et godt sted å bo – for alle. Planen inneholder mål og delmål på alle tjenesteområder i kommunen, samt konkrete tiltak og lenker til videre lesning.

Planen finner du her.