Nyhetsoversikt

ilustrasjon covidtest

Koronastatus i Lunner

Mye testing og økte smittetall

Smitten av covid-19 er fortsatt økende i Lunner, og mer enn 2500 hurtigtester har blitt delt ut til innbyggerne.  


I uke 46 var det totalt 40 personer som fikk påvist koronasmitte i Lunner, og smittesituasjonen er fortsatt økende i kommunen.  

- Vi ser at det er en del sporadisk smitte, og at mye av smitten spres innad i husstander. Fredag innførte vi derfor råd om at familier og tilsvarende nære nærkontakter går i 7 dagers karantene. Dette gjelder spesielt i familier med barn, hvor det er vanskeligere å gjennomføre isolasjon av de som er smittet med korona, forteller kommuneoverlege Bjarne Oure.  

Ved inngangen til uke 47 var det 24 personer i isolasjon og 7 nærkontakter i karantene. Det er en bred aldersfordeling når det gjelder de som blir smittet, og sist uke var mer enn halvparten 50 år eller eldre.  
 

Begrense smitte 

Med en økende smittetrend følger kriseledelsen nøye med, og vurderer hvilke tiltak som kan være med på å begrense smitten.  
 
- Vi har oppfordret innbyggerne til å teste seg ved symptomer, holde seg hjemme ved sykdom og gjøre tiltak i egen hverdag. Vi har innført tiltak på Lunner helse- og omsorgssenter (LHOS) og i hjemmetjenesten med bruk av munnbind i all pasientkontakt, dette uavhengig av vaksinasjonsstatus på helsepersonell. Det er også innført munnbind for besøkende på LHOS, forteller Oure.  
 

2500 hurtigtester 

Innbyggerne i Lunner har blitt oppfordret til å teste seg ved symptomer, en oppfordring som de virkelig har tatt til seg. Dette vises både når det gjelder hurtigtester som har blitt delt ut, og antallet tester som har blitt gjennomført ved teststasjonen. Hittil har man delt ut 2500 hurtigtester. 

- Vi synes det er veldig bra at så mange har hentet hurtigtest, men vi vet også at en del lurer på hvem som kan få gratis hurtigtest. Her er det tre grupper vi har fokus på; enkeltpersoner som har symptomer, uvaksinerte som er nærkontakter og de som har fått et testopplegg fra smittesporingsteamet, som for eksempel en familie eller personer i nære relasjoner, forteller Oure.  

Fullvaksinerte skal kun teste seg ved symptomer, dette gjelder fortsatt, med mindre du er nærnærkontakt og får annet info direkte fra smittesporingsteamet. 
 

Oppfriskningsdose 

Koronavaksineringen fortsetter også i Lunner. I tillegg til å gjennomføre vaksinering av dose 1 og dose 2, så er man godt i gang med å vaksinere de som er 65 år og eldre. Hittil har cirka 600 av de rundt 1800 innbyggere i denne aldergruppen fått oppfriskningsdose.  

- Alle de som er 80 år og eldre har blitt ringt opp, og det sendes jevnlig ut SMS med invitasjon til å bestille timer for oppfriskningsdose, forteller koronakoordinator Camilla Worvik Orbraaten.  

Tidsintervallet mellom dose 2 og oppfriskningsdosen har nylig blitt forkortet til 5 måneder.  

- Denne uka starter vi også med å tilby oppfriskningsdose til helsepersonell. Det er først og fremst de som har kontakt med pasienter med særlig høy risiko for å bli alvorlig syke som vil få tilbud om oppfriskningsdose, forteller hun.