Nyhetsoversikt

Barn leker i barnehage

Frist for å søke er 01.mars 2022

Nå er det åpnet for å søke barnehageplass for barnehageåret 2022/2023


https://barnehage.visma.no/lunner

Du har rett til plass i barnehage i Lunner kommune dersom du oppfyller følgende kriterier:

  1. Du søker til fristen som er 01.mars 2022
     
  2. Barnet har folkeregistrert adresse i Lunner kommune
     
  3. Barn som fyller ett år innen utgangen av august 2022 har etter søknad rett til plass fra august
     
  4. Barn som fyller ett år i september, oktober og november 2022, har etter søknad rett til plass innen utgangen av den måneden det fyller ett år

Du trenger ikke søke på nytt dersom du ønsker at barnet ditt skal beholde den plassen det allerede har. Du må søke på nytt dersom barnet ditt står på venteliste inneværende år

Barnehageåret varer fra 01.08.22 til 31.07.23