Randsfjorden

Nå kan bønder ved Randsfjorden få gratis rådgivning om vannmiljø

Mange gårdbrukere er opptatt av det lokale vannmiljøet i vann og vassdrag i nærheten av gården. Det kan være vanskelig å finne gode vannmiljø-tiltak og tilskuddsordninger på egenhånd. Nå kan gårdbrukere melde sin interesse og få gratis rådgivning gjennom prosjektet Vannområde Randsfjorden.


Prosjektet er etablert for å gjøre det lettere for deg som gårdbruker å få oversikt over hvilke vannmiljøtiltak og tilskuddsordninger som er aktuelle for akkurat din eiendom.
Norsk Landbruksrådgivning Innlandet gjennomfører den praktiske rådgivningen. De avtaler feltbefaring direkte med deg som gårdbruker, gjennomfører rådgivning på stedet og lager en rapport med kartfestede, foreslåtte tiltak og informasjon om aktuelle tilskuddsordninger.

Rapporten vil være tilgjengelig også for landbrukskontoret i din kommune. 


Mer informasjon om prosjektet

Vannområde Randsfjorden er et samarbeid mellom disse kommunene:

  • Etnedal
  • Nordre Land
  • Søndre Land
  • Lunner
  • Jevnaker
  • Gran

Prosjektet er startet opp for å tilby rådgivning på gårdsnivå, for å bidra til et bedre vannmiljø i nærliggende bekker, elver og sjøer. 

Målet er at rågivningen skal føre til at konkrete tiltak og driftstilpasninger gjennomføres. Men, i hvilken grad rådgivningen skal følges opp, avgjøres av den enkelte gårdbruker.


Slik melder du din interesse

Du som ønsker å delta, kan melde din interesse til Vannområde Randsfjorden via e-post til Håvard Lucasen, eller Landbrukskontoret for Hadeland på telefonnummer 61 33 84 00. 

Første frist for å melde interesse, er 1. juni 2019. Melder du deg på innen denne datoen, er du med i første prioriteringsrunde. 

Dersom det blir stor interesse, gjør vi en prioritering basert på blant annet

  • nærhet til sårbare vannforekomster
  • potensiell negativ påvirkning på vannforekomster

Du kan også melde din interesse etter 1. juni, siden det kan bli aktuelt med nye prioriteringsrunder utover sommeren.