Valg 2017

Nå kan du forhåndsstemme

Da er forhåndsstemmingen i gang på Lunner rådhus.

De som ønsker å stemme ved stortingsvalget og/eller sametingsvalget 2017 kan nå forhåndsstemme på Lunner rådhus.

Vi har følgende åpningstider:

Dato Tidspunkt
10.08. - 11.08.2017 kl. 10.00 - 13.00
14.08. - 08.09.2017 kl. 08.30 - 15.00
Lørdag 26.08. og 02.09.2017 kl. 10.00 - 14.00
05.09. og 07.09.2017 kl. 08.30 - 19.00


Husk legitimasjon og gjerne valgkort.

Det er også mulig å stemme hjemmefra dersom du har fysiske eller psykiske utfordringer som gjør det vanskelig å stemme i forhåndsstemmelokalet eller i valglokalet på valgdagen. Hjemmestemmingen foregår den siste uken før valgdagene. Du kan be om å få stemme hjemme på telefon 469 55 505 mellom kl. 08.00 – 15.30 i ukedagene. Frist for å be om å få stemme hjemme er satt til 5. september kl. 12.00.

Det vil også være forhåndsstemming ved Lunner omsorgssenter for beboere og pårørende.

Velkommen!