Barn leker i barnehage

Søknadsfristen er 01.mars

Nå kan du søke barnehageplass for barnehageåret 2020/2021


Du har rett til barnehageplass i Lunner kommune dersom du oppfyller disse tre vilkårene:

  1. Søker til fastsatt frist
  2. Du og ditt barn har folkeregistrert adresse i lunner kommune
  3. Ditt barn fyller 1 år innen utgangen av november 2020

Du søker ved å følge denne linken

https://barnehage.visma.no/lunner

Trenger du hjelp med å fylle ut søknaden?

Vi tilbyr bistand mandag 10/02 klokka 13-15.00 og onsdag 12/02 klokka 13-15.00. Møt opp i servicetorget, Lunner Rådhus