Boligkontoret - startlån - tilskudd - kommunal disponert bolig

Nå kan du søke om tilskudd til tilpasning av bolig

Søknadsperioden er frem til 1. november 2019.


Tilskudd til tilpasning

Tilskudd til tilpasning er et tilbud om finansiering av tiltaket som må til for at du kan bli boende i din bolig. Tilskuddet gis til personer med nedsatt funksjonsevne og til eldre som ønsker å tilpasse sin bolig. Tildeling fra kommunen gjøres etter en økonomisk vurdering og tilpasningen må være hensiktsmessig for din situasjon.

Maksimal tildeling av tilskudd til tilpasning er 40 000 kr. Hvis etterspørselen etter tilskuddet blir større enn rammen som er til disposisjon, vil kommunen foreta en prioritering blant søkerne som er kvalifisert for ordningen.


Hvordan søker du?

Søknaden fylles ut og leveres via Husbanken sin nettløsning eSøknad. Her logger du deg på via ID-porten og systemet henter inn opplysninger fra Skatteetaten og arbeidsgiver. Vedlegg kan lastes opp via løsningen.

Fordeler med ny eSøknad startlån:

  • Du får spørsmål tilpasset din situasjon
  • Preutfylt informasjon hentes inn fra Skatteetaten og arbeidsgiver
  • eSøknaden er en sikker løsning
  • Du kommer raskere fram til saksbehandler
  • Du slipper postgang

Søk elektronisk her.

Hvis du ønsker å søke på papir kan du hente søknadsskjema i servicetorget eller skrive ut fra Lunner kommunes hjemmeside. Du må legge ved den siste selvangivelsen, inntektsopplysninger og eventuell dokumentasjon på gjeld.

Når du søker om tilskudd til tilpasning må du legge ved anbud fra fagmann samt dokumentasjon på behov fra, for eksempel, ergoterapeut eller lege. Har du annen relevant informasjon må dette også legges ved.

Du kan også få hjelp til å søke elektronisk. Ring Boligkontoret 61 32 40 74 (torsdag - fredag kl. 08.30 - 15.00) for en avtale.

Papirsøknad sendes til:
Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740 Roa

Søknad kan også leveres:
Servicetorget på Rådhuset, Sandsvegen 1, 2740 Roa

Informasjon om tilpasning av bolig