Studenter

Søknadsfrist 20.10.2017

Nå kan du søke stipend fra Pay og Ballangruds legat

Nå kan du som er ungdom bosatt i Lunner kommune, og tar utdanning utover videregående skole søke stipend fra Jens Pay og Halvor E. Ballangruds legat.

Søknadsfristen er 20. oktober 2017.

Søknadsskjema finnes på www.legatsiden.no. Legatets ID er 4085.