Nyhetsoversikt

Gymsaler utleie - Frøystad - Skøienhallen - Harestua arena

Søknadsfrist 14. mai 2021

Nå kan du søke treningstid for sesongen 2021 - 2022

Perioden du kan søke om treningstid er fra skolestart i august 2021 til skoleslutt i juni 2022.


Følgende haller er tilgjengelige for søknad:

  • Frøystad gymsal
  • Harestua arena; basishall, flerbrukshall og idrettshall for Harestua IL. 
  • Lunnerhallen for Lunner håndballklubb
  • Skøienhallen gymsal

Når sesongleie er tildelt, vil det være mulig å reservere korttidsleie for neste skoleår. Utleien er åpen for et skoleår av gangen, men det kan gjøres unntak for større arrangementer o.l. Full oversikt over alle lokalene finnes her. OBS! Her kan du ikke legge inn ønsker for kommende sesong, men kun inneværende sesong. Vi minner om at det kun kan reserveres tid, når man har opprettet en bruker med organisasjonsnummer eller personnummer.


Søknad og frist

Her søker du ønsket treningstid for sesongen 2021 - 2022.

Veiledning for hvordan du registrerer ønsket trening for sesongen 2021 - 2022, finner du her

Søknadsfristen er 14. mai 2021.


Kontakt

Ved spørsmål kontakt Trond Olsen på e-post: trol@lunner.kommune.no eller tlf. 409 10 218