Nyhetsoversikt

Penger

Søknadsfrist 1. mars 2021

Nå kan lag og foreninger søke kulturmidler for 2021

Søknadsfristen er 1. mars 2021.


Lag og foreninger i Gran og/eller Lunner, som har kultur og fritid som hovedmål for sin virksomhet og som driver eller tar sikte på å drive kontinuerlig virksomhet, kan søke om kulturmidler/ordinært driftstilskudd til aktivitet for 2021.

Søknadsskjema og retningslinjer er sendt ut til registrerte lag og foreninger i både Gran og Lunner kommuner.

Her finner du søknadsskjemaene for allmenn kultur/barn og unge, idrettslag/foreninger og dans/kor/musikk/teater.

Søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til Gran kommune, tlf. 61 33 84 00 eller Lunner kommune, tlf. 61 32 40 00.

Søknad med vedlegg sendes postmottak@gran.kommune.no, eller til Kulturkontoret for Lunner og Gran, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren

Retningslinjer Lunner