Nyhetsoversikt

Flytskjema korona barn

Koronaforholdsregler

Når er du for syk til skole, barnehage eller jobb?

På grunn av korona-pandemien er det lett å bli usikker på om barn skal være hjemme fra skole og barnehage dersom de har forkjølelses-symptomer, og om du selv må holde deg hjemme fra jobb. Folkehelseinstituttet har laget et flytskjema som kan være til hjelp når du skal vurdere om dere er friske nok til å være på skolen, i barnehagen (eller på jobb). 


Kan barnet mitt gå i barnehagen eller på skolen (barneskole)?

  • Hvis barnet kun har rennende nese, og ellers god allmenntilstand, kan det være i barnehage/barneskole - barnet trenger ikke holdes hjemme eller testes.
  • Hvis barnet har ett eller flere andre symptomer i tillegg til rennende nese (for eksempel hoste, vond hals, feber, nedsatt allmenntilstand) - hold barnet hjemme i 2 dager og se an formen.
  • Hvis symptomene raskt går over, og allmenntilstanden er god, kan barnet gå tilbake til skole/barnehage og trenger ikke testes.
  • Dersom barnets tilstand ikke bedres i løpet av disse 2 dagene, anbefales testing av barnet.
  • Ved feber skal barnet alltid være hjemme.

Les mer på FHI: Råd og informasjon om spørsmål som berører barn og unge i forbindelse med det nye koronaviruset (covid-19).

Når skal du som voksen være hjemme fra jobb?
Det anbefales at alle som har nyoppståtte luftveisymptomer som ikke har en kjent årsak, testes og holder seg hjemme til de har fått svar. Ved negativ test kan du gå tilbake på jobb når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon. FHI har også laget et flytskjema for voksne/ungdom.

 

Det er ikke alltid så lett å vite... Er jeg smittet? Er det korona?
Tabellen under kan hjelpe deg med å skille covid-19 fra de vanligste luftveisinfeksjonene og fra allergi:
Korona symptomer versus forkjølelse_300x342.jpg


Hvem bør testes, og når?

  • Hvis det er grunn til å mistenke smitte av covid-19 (for eksempel fordi et barn eller en voksen har fått nyoppstått luftveissymptomer, luftveissymptomer etter reise i utlandet eller annet sted i Norge med mye smitte) bør vedkommende testes.
  • Barn (i barnehage- og barneskolealder) med milde luftveissymptomer skal fortrinnsvis se det an hjemme i 2 døgn før test vurderes. Dersom barnets tilstand ikke bedres i løpet av disse 2 dagene, anbefales testing av barnet.
  • Ved rask bedring kan barnet gå tilbake til barnehage/skole uten at testing gjennomføres når allmenntilstanden er god (og det eventuelt bare er restsymptomer som rennende nese og sporadisk hoste).
  • Folkehelseinstituttet anbefaler at alle voksne med symptomer på covid-19, eller som selv mistenker at de er smittet av covid-19, tester seg. Voksne har en større rolle i smittespredningen av covid-19. Vi skal begrense smittesituasjonen i Norge, derfor der det viktig å teste alle med symptomer, isolere syke og spore opp andre smittede.

De som testes skal være hjemme (karantene) til de har testsvar.
Alle med negativ test kan tilbake til barnehage/skole/jobb når allmenntilstanden er god (og det eventuelt bare er restsymptomer som rennende nese og sporadisk hoste).
Alle med positiv test skal i isolasjon, de vil bli kontaktet av kommunens smitteteam.

Helsenorge har tjenesten Koronasjekk - skal jeg teste meg? som kan hjelpe deg å finne ut om du bør teste deg.


Hvor kan jeg teste meg?
For oss i Lunner foregår testing utenfor legevaktens lokaler i nødetatsbygget i Gran. Ved mistanke om smitte, ring legevaktens koronatelefon 91 11 05 80 mellom klokka 10.00–20.00 for å bestille test. Du må bestille time på forhånd. Du kan også bestille time for test på nett her.

Informasjon til foreldre om barn og koronavirus:
Regjeringen.no finner du kortversjonen av det du trenger å vite som forelder i forbindelse med koronasituasjonen. Du kan også klikke deg videre for å lese mer om de forskjellige reglene.