Nyhetsoversikt

Barn i ring holder hender

Søknadsfrist 4. desember 2020

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Lag, foreninger, offentlige instanser og private aktører i Lunner kan nå søke nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge. 


Målet med ordningen er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Det er Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som forvalter tilskuddsordningen. I 2021 er det 360 millioner kroner som skal fordeles.


Hvem kan søke?

  • frivillige organisasjoner
  • offentlige instanser
  • private aktører


Du kan søke om tilskudd til tiltak som:

  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer, og deres familier, kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer, og deres familier, kan delta i ferieaktiviteter
  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan delta i ulike mestringsarenaer


Søknadsskjema

Søk her 

Søknadsfrist: Fredag 4. desember 2020

NB! Søknaden skal ikke sendes til Lunner kommune, men via det elektroniske skjemaet ovenfor. 


Kontaktperson

Rapport og regnskap sendes på e-post til post@lunner.kommune.no innen 1. april 2022. Har du spørsmål, kontakt oppvekstfaglig rådgiver Lou Norreen tlf. 930 86 860  eller e-post: lono@lunner.kommune.no

Ytterligere informasjon om tilskuddsordningen og hvordan søke finner du her.