Lunnertunnelen

Natt til mandag 7. desember stenger Lunnertunnelen og blir stengt i tre måneder

Stenginga av Lunnertunnelen er lenge varslet, og nå skjer det. Siste frist for å kjøre gjennom tunnelen er søndag 6. desember kl. 23.59. Fra midnatt begynner Mesta Elektro å rigge seg til for å være klare til å starte oppgraderinga av det elektriske utstyret tidlig mandag morgen 7. desember. 


Deler av det elektriske utstyret i Lunnertunnelen har nådd maksimal levetid og er helt nødvendig å skifte ut nå. Mesta Elektro skal utføre jobben med å bytte ut blant annet kabelstiger, kabler og belysning. De kommer til å jobbe i tunnelen kl. 06.30-19.30 seks dager i uka, mandag- lørdag, i perioden 7. desember til første halvdel av mars neste år.

Siden sikkerhetsutstyret vil være ute av drift og tunnelen må være stengt døgnet rundt, benytter Vegvesenet anledningen til å utføre også annet vedlikeholdsarbeid i tunnelen. Dette arbeidet vil foregå om natta og bestå i blant annet vedlikehold av viftene og noe betongarbeid.

Omkjøring i stengeperioden

Det er ulike omkjøringsveger for personbiltrafikken og tungbiltrafikken i de tre månedene tunnelen er stengt.

For personbiltrafikken er det omkjøring om Skjerva på fylkesveg 1606 Oppdalslinna og Gamle Hadelandsveg. Her blir det forsterket vinterdrift med ekstra brøyting og strøing mens fylkesvegen fungerer som omkjøringsveg. Vegen er skiltet gjennomkjøring forbudt for tungbiler. Statens vegvesen kommer til å kontrollere at forbudet blir overholdt. Tungbilfirmaer som er lokalisert langs vegen eller har nødvendig ærend i området, har tillatelse til å benytte fylkesvegen.

Omkjøring for tungbiltrafikken skjer via hovedvegene - om E16 Hønefoss – Sandvika, riksveg 4 og E6. Omkjøringsrutene er godt skiltet og varslet i god tid. Det er blant annet skiltet på E16 ved Hønefoss, på E6 ved Mjøsbrua, på riksveg 4 på Gjelleråsen og på E16 ved Kløfta.

Statens vegvesen oppfordrer ellers bilistene til å følge med på 175.no der det alltid er oppdaterte trafikkmeldinger.