Nødetater, nødnumre og krisetelefoner

På denne siden finner du en oversikt over hvor du kan ringe dersom en krise oppstår. Du finner også informasjon om nødetatene våre: politi, ambulanse og brannvesen.


Nødnumre

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Nasjonalt legevaktnummer: 116 117

Krisetelefoner

Vakttelefon for vann og avløp
akutt, kveld og helg 

Tlf: 975 27 009

Vakttelefon for brøyting og strøing
akutt, kveld og helg 

Tlf: 917 43 717 (2. november - 1. mai)

Lunner barneverntjeneste
mandag–fredag, klokka 08.30 - 15.00
Tlf: 906 01 843

Barnevernvakten i Lunner (Gjøvik interkommunale barnevernvakt)
mandag–fredag, klokka 15.45–08.00
Tlf: 61 18 95 44

Alarmtelefonen for barn og unge
døgnbemannet telefon 
Tlf: 116 111

Krise- og kompetansesenteret Etnedal, Gran, Hole, Jevnaker, Krødsherad, Lunner, Modum, Nord-Aurdal, Ringerike, Sigdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre
døgnbemannet telefon
Tlf: 32 17 06 90

Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte, og deres pårørende døgnbemannet telefon
Tlf: 800 57 000

Ungdomstelefonen, for spørsmål om kjønn, seksualitet og identitet
mandag–fredag, klokka 18.00–22.00
Tlf: 400 00 777

Giftinformasjonen
døgnbemannet telefon 
Tlf: 22 59 13 00

Mental Helses hjelpetelefon
døgnbemannet telefon
Tlf: 116 123

Vern for eldre
døgnbemannet telefon
Tlf: 800 30 196

Nyttige nettsider

113 Førstehjelp - her finner du informasjon og oversikt over alt innen livreddende førstehjelp.

Branntips - her kan du melde fra om din bekymring for egen eller andres brannsikkerhet.

På nettportalen kriseinfo.no får befolkningen informasjon fra ansvarlige myndigheter på nasjonalt nivå i en krise eller uønsket hendelse.

Om nødetatene

Politiet

Gran lensmannskontor holder til i nødetatsbygget sør for Gran sentrum. Kontoret er felles for Lunner og Gran kommuner.

Selv om vi i Lunner hører til Viken fylkeskommune, er fortsatt det lokale lensmannskontoret på Gran.

Kontakt politiet

Nødnummer: 112
Nasjonalt telefonnummer: 02800
E-post: post.innlandet@politiet.no
Besøk oss her: Morstadvegen 37, 2750 Gran
Postadresse: Postboks 133, 2711 Gran


Følg politiet i Innlandet i sosiale medier

Politiet i Innlandet på facebook
Politiet på snapchat – Politiet Innlandet (innlandetpd)
Politiet i Innlandet på Twitter
 

Politiets nettsider

Politiet
Politiet i Innlandet
Politiet i Lunner og Gran

Ambulanse

Ambulansetjenesten i Lunner er lokalisert i nødetatsbygget sør for Gran sentrum. 

Brann og redning

Brannvesen er en interkommunal tjeneste som vi i Lunner samarbeider med Gran kommune om. 

Du finner mer informasjon om Lunner-Gran brann og redning her.