Norskopplæring


Voksenopplæringen tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter Introduksjonsloven § 2 og § 17.

Det er fire grupper av elever:
1) Flyktninger i introduksjonsprogram (2 år)
2) Familieinnvandrere
3) EØS-borgere, betalingselever
4) Asylsøkere som kan få 250 t norskopplæring

Tilbudet til elevene i Voksenopplæringen er:
• 12 x 60 min. norskopplæring på 4 dager fra 8:00 til 11:20
• 2 timer dataopplæring til alle NIR-elever
• Grunnskolen med 29 timer (no, eng, matte, nat fag, samf. fag, gym, studieveiledn.)
• Elever i introduksjonsprogram har 1 dag ute i språkpraksis
• Heldagstilbud for intro (kurs etter ordinær undervisning)
• Helårstilbud for intro (kvalifiseringskurs i alle ferier)