piperveien bilde

Ny boligblokk på Harestua vedtatt


Kommunestyret har i sitt møte 7. februar vedtatt detaljregulering for Piperveien 2-4

Plandokumentene finner du her:

Plankart  planbestemmelser planbeskrivelse