Frivillighet2019

Ny frivillighetspolitikk i Lunner kommune

Kommunestyret sendte etter kommunestyremøtet i oktober "Frivillighetspolitikken Lunner kommune 2019 –2024" ut på høring til Lag og foreninger og alle tjenesteområder i kommunen. Det er høringsfrist ut januar 2020. Send eventuelle innspill og tilbakemeldinger til post@lunner.kommune.no. Det legges opp til sluttbehandling av planen i mars 2020.

Frivillighetspolitikk 2019 - 2024