Nyhetsoversikt

Barn løper

Frist for innspill 16. mars 2021

Ny rammeplan for skolefritidsordningen (SFO)

Her kan du lese utkastet til nasjonal rammeplan for SFO. Vi ønsker tilbakemeldinger fra alle som har meninger om SFO-tilbudet. Frist for å svare på høringen er 16. mars 2021. 


I dag har ikke skolefritidsordningen (SFO) en nasjonal rammeplan som rammer inn tilbudet. Forskning viser at det er store lokale variasjoner. Målet med rammeplanen er å få et mer likeverdig tilbud i hele landet. Samtidig skal rammeplanen ivareta det lokale handlingsrommet, egenarten og tradisjonene til SFO. Her kan du lese forslaget til Nasjonal rammeplan for skolefritidsordningen.

Formålet til skolefritidsordningen SFO er å legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter, med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. SFO skal gi barna omsorg og tilsyn.

Vi ønsker tilbakemeldinger fra alle som har meninger om SFO-tilbudet. Tilbakemelding og innspill sender du direkte til Utdanningsdirektoratet via denne linken

Les mer om høringen her på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.