Nyhetsoversikt

Skolekrets endringer

Ny skolegrense i Lunner

Den 11. februar 2021 ble følgende endringer i skolegrenser og stemmekrets vedtatt i kommunestyret:


1. Ny skolegrense i Lunner kommune for elever mellom Grua og Lunner barneskoler vedtas. Dette er for at de elevene dette gjelder skal ha så kort vei til skolen som mulig.

2. Vedtaket gjøres gjeldende fra 1. august 2021.

3. Stemmekretsene endres tilsvarende. Endringen gjelder fra og med stortings- og sametingsvalget 2021.

Den nye skolegrensen mellom Grua og Roa vil fra 1. august 2021 inkludere Nerenga, Tveitavegen og resten av Lognavegen. Se kart her.


Ingen konsekvenser for nåværende skoleplass

Endringen av skolegrensen skal ikke få konsekvenser for de elevene som i dag har skoleplass på Lunner barneskole, selv om deres nye nærskole blir Grua. De elevene som i dag har skoleplass på Lunner barneskole og som ønsker å flytte over til Grua, vil få dette ønsket oppfylt. Ut over dette vil den nye skolegrensen gjelde for fremtidige skoleelever i området mellom Grua og Lunner barneskole, og med oppstart på skole fra og med skoleåret 2021/22.

 

Ny stemmekrets

Ved endring av skolegrensen vil valgkretsen bli berørt, fordi valgkrets og skolegrenser/- krets er den samme. Etter at gjennomføring av valg nå gjennomføres elektronisk, kan velgerne i dag utføre valg fra hvilken som helst skole i kommunen. Slik sett vil ikke en endring av valgkrets få praktiske konsekvenser for kommunens innbyggere.