Nyhetsoversikt

Katrine Klophus

Ny styrer til Harestua Arena barnehage

Katrine Klophus (46) er ansatt som ny styrer i Harestua Arena barnehage.


Klophus er utdannet barnehagelærer, og har snart 25 års erfaring fra barnehagesektoren. Hun har videreutdanning innenfor barnevern, spesialpedagogikk og ledelse. I tillegg har hun fullført nasjonal styrerutdanning i 2020 på BI. De siste 17 årene har hun jobbet i en privat barnehage i Gran, de siste 7 årene som styrer.

-  Mine forventninger til stillingen er å jobbe sammen i team med engasjerte ansatte med blikk for barns beste, og å skape gode opplevelser i et miljø der alle trives, både store og små. Å være en del av større fellesskap som kommunalt ansatt ser jeg fram til, forteller Katrine.

Klophus er fra Gran, og er bosatt på Jaren med mann og to aktive tenåringssønner.

- Jeg har hatt 17 flotte år i Rakalauv barnehage, nå er jeg klar for å bli kjent med Harestua Arenas barn, ansatte og foreldre, og Lunner kommune.  Det gleder jeg meg til, sier hun.

Klophus starter i stillingen 1. april 2022.