Flyfoto Roa

Nyansettelser i Lunner kommune

Lunner kommune har nylig ansatt i flere sentrale stillinger i kommunen. Kommunalsjefen for Strategi og samfunn kommer på plass fra 1. september, og to rådgivere begynner fra 1. oktober.

I stillingene er følgende ansatt:

Ny kommunalsjef for Strategi og samfunn:  Erica Sanger-Elnaes, Lunner, Lunner kommune

Planfaglig rådgiver:  Eivinn A. Fjellhammer, Harestua, AgriAnalyse AS

Bo- og næringsrådgiver:  Torstein Brandrud, Roa, Hadelandsprosdukter AS (HAPRO)


Kommunalsjefsområdet er endret fra tidligere organisering, og vil omfatte tjenesteområdene Eiendom, Vei vann og avløp, Areal, Prosjekt, Digitalisering og kommunikasjon, HR, og Økonomi. Her vil rådgiverne være viktige nøkkelpersoner i utvikling av kommunen fremover.


Ansettelsesprosessene har vært gjennomført av ledelsen i samarbeid med personalavdelingen og en ekstern rekrutteringsfirma.