Nyhetsoversikt

Dommerklubbe

Nye Ringerike, Asker og Bærum tingrett

Fra og med mandag 26. april 2021 blir Ringerike tingrett og Asker og Bærum tingrett slått sammen til én felles domstol; Ringerike, Asker og Bærum tingrett. Den nye rettskretsen består av Asker, Bærum, Hole, Ringerike, Jevnaker og Lunner kommune. Domstolen vil ha virksomhet på de rettsstedene der de tidligere tingrettene holdt til.


Domstolen vil ha felles postadresse, e-postmottak og telefonnummer:

Telefonnummer: 67 57 65 00

E-post: ringerike.asker.og.baerum.tingrett@domstol.no

Postadresse: Postboks 578, 1302 Sandvika

Domstolen skal ledes av sorenskriver Kristin Jahre Ramm.

 

Rettssteder

Domstolen har rettssteder i Hønefoss og Sandvika. Besøksadresser til de to tinghusene er:

  • Tinghuset i Hønefoss: Norderhovsgata 23, 3510 Hønefoss
  • Tinghuset i Sandvika: Malmskriverveien 2, 1302 Sandvika

Sakene skal i utgangspunktet behandles ved det rettsstedet der de hører hjemme geografisk. Saker som har tilknytning til Hole, Ringerike, Jevnaker og Lunner kommune vil som hovedregel bli behandlet i Hønefoss, mens saker som har tilknytning til Asker og Bærum kommune normalt vil bli behandlet i Sandvika. For å utnytte den samlede kapasiteten best mulig, kan det i enkelte tilfeller bli aktuelt å flytte på saker mellom rettsstedene eller la dommere behandle saker på flere rettssteder.

 

Meddommere

Meddommere som tidligere gjorde tjeneste for Ringerike tingrett, skal møte i tinghuset i Hønefoss. Det samme gjelder meddommere fra Lunner kommune, som tidligere har gjort tjeneste for Gjøvik tingrett.

Meddommere som tidligere gjorde tjeneste for Asker og Bærum tingrett, skal møte i tinghuset i Sandvika.